30.01.2019.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Zbog Rimca hitna promjena Prostornog plana

Najveći dio sjednice Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje održane 30. siječnja bio je posvećen urbanističkim i prostornim planovima. Pet novih urbanističkih planova uređenja izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba, prema narudžbi i zaključcima Gradskog vijeća, a planovi su usklađeni s Prostornim planom Grada iz 2004. godine i njegovih 6 izmjena i dopuna koje su donesene do sada, pojasnila je predstavnica tvrtke APE Mirela Čordaš. Planovi su prošli zakonsku proceduru pa su bili mjesec dana na javnom uvidu i dostupni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Svete Nedelje.

Radi se o tri plana sportsko–rekreacijskih zona: Kerestinec sjever, Orešje i Rakitje te o planu zone poslovne namjene Rakitje i zone gospodarske namjene Rakitje. U raspravi je Damir Halužan (HDZ) tražio da se u poslovnim zonama ne dozvoli djelatnost gospodarenja otpadom, što je podržala i Vesna Filipović (HDZ). Nju je zasmetalo i što se ponovno miješaju gospodarske i stambene zone (u Rakitju), a Goran Kanižaj (HDZ) tražio je da se kod eksploatacijskog polja u Kerestincu napravi strateška procjena ugroženosti okoliša, budući da se termalne vode ispuštaju u potok pa onda u jezero.

Ivica Vojvodić (NL Darija Zurovca) je kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje zamjerio vijećnicima što svoje primjedbe nisu dali u javnoj raspravi, na koju su bili pozvani. Ipak, složio se da će trebati biti još promjena i poboljšanja, koja se onda trebaju predlagati i ugraditi u 8. sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana, koje se planiraju raditi ove godine, nakon što bude završen Prostorni plan Zagrebačke županije.

Budući da bi previše dugo trebalo čekati na nove, sveobuhvatne izmjene Prostornog plana, vijećnici su se jednoglasno složili da se odmah krene u izradu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Svete Nedelje, kojima će se prioritetno formirati poslovno–proizvodna zona na do sada državnom zemljištu, koje je darovano Gradu, južno od dvorca u Kerestincu, gdje je do sada bila predviđena sportsko–rekreacijska zona. Projekt koji na tom zemljištu planira tvrtka Rimac automobili d.o.o. Grad smatra projektom od strateške važnosti pa su izmjene inicirane upravo na njihov prijedlog. Također, izmjenama se predviđa i ucrtavanje područja iskorištavanja geotermalne vode, kao i rješavanje problema jedne prometnice iza Ulice Habdelići u Novakima.

Donesena je i Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke, kojom se prekoračenje odobrava u gotovo svim naseljima Grada za vrijeme održavanja svečanosti i manifestacija večer uoči nekog blagdana ili slobodnog dana (da se građani mogu drugi dan naspavati), a najdulje do 3 sata ujutro.

Većinom glasova donesena je Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Svete Nedelje u 2019. godini, kojom se određuje da se dio sredstava (299.999 kuna) doznačuje Sportskoj zajednici izravnom dodjelom jednokratno u prvoj polovici veljače za zajedničke programe sporta, a za ostatak od 2.400.000 raspisat će se javni natječaj za udruge članice SZ-a te će nakon raspodjele i Sportska zajednica i Grad s njima potpisati ugovore. Do završetka natječaja, predviđeno je 900.000 kuna za privremeno financiranje.

Na sličan način raspodjeljuju se i sredstva namijenjena javnim potrebama u kulturi. Od 1,4 milijuna kuna predviđenih za tu namjenu u 2019. godini, izravnom dodjelom Zajednica kulturno– umjetničkih udruga dobit će 300.000 kuna, a 1,1 milijun podijelit će se javnim natječajem članicama.

Donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, koja predviđa 12.000 kuna godišnje po vijećniku, uz 10% dodatka za žene kao podzastupljeni spol, što za cijelu godinu ukupno iznosi 207.600 kuna.

Vijećnici su jednoglasno odlučili da za iznajmljivače – fizičke osobe iskoriste najniže dozvoljene iznose poreza pa će se porez plaćati paušalno 150 kuna po krevetu ili po smještajnoj jedinici u kampu u vlasništvu fizičke osobe.

Nakon što je kupljen ugostiteljski objekt na Trgu Ante Starčevića ukupne površine oko 120 metara četvornih (što otvorenog, što zatvorenog prostora), vijećnici su ovlastili gradonačelnika da isplati 1.068.823 kune za kupnju te nekretnine, a cijenu je odredio ovlašteni procjenitelj, rekao je gradonačelnik Dario Zurovec. Na upit Damira Halužana radi li se samo o kupnji tog (ugostiteljskog) objekta ili Grad ima planove za još neke kupnje kako bi proširio trg i postoji li za to lokacijska dozvola, zamjenik gradonačelnika Davor Nađi rekao je da lokacijske dozvole nema, a Grad ima namjeru proširiti Trg Ante Starčevića, no obim toga ovisi o volji vlasnika da prodaju svoje nekretnine, kao i o željama gradskih vijećnika.

Jednoglasno je donesena i Odluka kojom se Grad Sveta Nedelja odriče bilo kakvih potraživanja prema Republici Hrvatskoj do visine od 6.560.000 kuna, na koju vrijednost je procijenjeno zemljište koje je Gradu darovano u Kerestincu. To je zemljište ukupne veličine gotovo 200.000 metara četvornih za sada u vlasništvu Grada, koji ga planira donirati tvrtki Rimac, koja tamo planira, rečeno je na sjednici, otvoriti tisuću radnih mjesta. Pod kojim će uvjetima Grad donirati zemljište tvrtki Rimac, na koji rok i točno za koju namjenu, na ovoj sjednici nije bilo riječi.

Donesena je i nova Odluka o autotaksi prijevozu putnika, usklađena s novim zakonom, kojom se ukida naknada da bi te usluge bile što pristupačnije građanima, a cijene prijevoza određuju sami autoprijevoznici. Tri autotaksi stajališta, u Svetoj Nedelji, Strmcu i Bestovju, ostala su nepromijenjena.

Radi usklađivanja sa zakonom, donesena je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu SVENKOM na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika. Kao što je naglasio direktor SVENKOM-a Dalibor Jakopec, radi se o uslugama koje su i do sada pružali, no sada je sve pobrojano u jednom dokumentu koji to regulira.

Jednoglasno je donesena i Odluka o otpisu nenaplaćenih i nenaplativih potraživanja Grada. Ukupno je otpisano 1,530.561,90 kuna, od čega najveći iznos od 955.000 kuna otpada na komunalnu naknadu.

D.K.

Aktualni sat

Damir Halužan pitao je gradonačelnika zašto je firmi Media Val isplaćeno 31.250 kuna za komunikacijski trening za predstavnike Grada Svete Nedelje te kakvi su to komunikacijski treninzi i tko je na njima bio. Zatražio je i da mu se, kao i ostalim vijećnicima, dostave svi ugovori iz prošle godine sklopljeni s tom tvrtkom, kao i svi ugovori o djelu koje je Grad sklopio u prošloj godini. Zatražio je i knjigu ulaznih računa iz koje se vidi s kojim je sve tvrtkama poslovao Grad. Gradonačelnik Zurovec najavio je pisani odgovor.

Jozo Vrdoljak (HDZ) pitao je za rasvjetu u Ulici Siget 1 u Novakima, a gradonačelnik je rekao da je već dao nalog da se napravi ta, kao i rasvjeta u drugim ulicama

Vesna Filipović zabrinuta je za sigurnost djece na dječjem igralištu u Rakitju pokraj stare škole, koja je u derutnom stanju (padaju crepovi, trule daske), i predložila da Grad zatraži u vlasništvo staru školu. Gradonačelnik Zurovec istaknuo je da je stara škola vlasništvo Zagrebačke županije pa će vidjeti može li se što napraviti.

Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je kakvi su planovi za proširenje i obnovu mosta kod dvorca u Kerestincu, a informirao je vijećnike da se nedavno na Rimskom trgu čovjek poskliznuo i slomio kuk, a poskliznuli su se i pali i ljudi koji su mu pomagali, čak i medicinska sestra iz Hitne, pa je zaključio da će taj čovjek vjerojatno tužiti Grad, jer trg nije bio posipan. Gradonačelnik Zurovec rekao je da je upoznat s tim slučajem i svjestan da postoji mogućnost tužbe. Međutim, rekao je i da se trebaju ispitati sve okolnosti i utvrditi činjenice, a Grad će, ako je kriv, preuzeti odgovornost. Dodao je i da će se Grad truditi da javne površine budu ubuduće čišće i bolje posute. Za most u Kerestincu, koji je u nadležnosti Županijskih cesta, već su urgirali i tražili da se rekonstruira ta prometnica.

Božidar Jedvaj (Bandić Milan 365) pitao je za projekt uređenja Ulice dr. Franje Tuđmana i za vodovod na Svetonedeljskom bregu, gdje oko 300 ljudi ovisi o kišnici.

Dario Zurovec rekao je da je projekt za Ulicu dr. Franje Tuđman gotov i planiraju kroz mjesec dana raspisati natječaj. Za vodovod na Svetonedeljskom bregu je pojasnio da Holding ima građevinske dozvole i samo trebaju raspisati natječaje da to dovrše. Obećao je da će ponovno forsirati Holding da to ovo proljeće izvedu.

Marijana Vojvodića (HDZ) zanimalo je zašto se odustalo od projekta izgradnje pješačke i biciklističke staze u Ulici Penteki kod spoja s Javorskom ulicom te može li se taj poljski put nasuti šoderom. Zanimalo ga je i zašto Sportska zajednica grada Svete Nedelje mora raspisati natječaj vrijedan 60.000 kuna za dodjelu stipendija te po kojim će se kriterijima te stipendije dodjeljivati vrhunskim sportašima. Za Ulicu Penteki i spoj s Javorskom pogledat će gradonačelnik na terenu što treba napraviti, a na upit za sportske stipendije obećao je pisani odgovor.

Damir Halužan upozorio je i na nepravilnosti pri novom zapošljavanju u gradskoj upravi. On tvrdi da su u mjesec dana zaposlene četiri nove osobe, a niti jedna nije s područja Svete Nedelje. Međutim, kaže Halužan, sve su redom poznanici gradonačelnika ili njemu bliskih osoba pa je zamolio gradonačelnika da mu za svaku od tih osoba pisano odgovori je li ih poznavao od prije. Pokazivao je i fotografije kojima je to poznanstvo dokumentirao te rekao da nema ništa protiv da gradonačelnik zaposli osobe koje poznaje i kojima vjeruje, ako je sve po zakonu. Međutim, ustvrdio je da je u procesu odabira kandidata bilo brojnih nepravilnosti te je najavio da će se neki kandidati i žaliti.

 

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Arhiva 2019

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002