17.11.2011.

Lokalni pregled konačnih kandidacijskih lista za Sabor

Na listama 26 Samoboraca i 10 Svetonedeljčana

Lokalni pregled konačnih kandidacijskih lista za Sabor

Nakon što je Državno izborno povjerenstvo odradilo i verifikaciju kandidacijskih lista, sada možemo i službeno zbrojiti da se u našoj, 7. izbornoj jedinici na listama za Sabor nalazi ukupno 26 kandidata s područja Grada Samobora te 10 s područja Grada Svete Nedelje.

Od kandidata sa samoborskim adresama najviše su pozicionirani Linda Rossini Gajšak (1. na listi HSLS-a), Krešo Beljak (2. na listi HSS-ZS-SP), Davor Ivo Stier (2. na listi HDZ-a) te Ivica Stunja (2. na listi ND-a). Treća mjesta zauzeli su pak Darko Bišćan (Abeceda), Mladen Novosel (BUZ–PGS–HRS), Alan Jobst (Hrvatski laburisti), Slavko Lovasić (Neovisna lista Ivana Grubišića) i Damir Sapanjoš (SHZ).

Što se nižih pozicija Samoboraca na listama tiče, tu su još na listi ABH-Jedino Hrvatska Božidar Vitko (6.) i Biserka Škrnanc (11.); BUZ-PGS-HRS Sveto Milovanović (6.), Ivan Reščić (8.) i Mario Špoljarić (12.); DSŽ Slađana Stilinović (11.), Ivana Karalić (13.) i Mirjana Zaradija (14.); HDZ Tomislav Masten (10.); HSLS Ivan Vlainić (11.); HSP Dr. Ante Starčević-HČSP Željko Vukić (6.); HRAST Zrinka Ratančić (12.), ND Stjepan Stunja (4.); Neovisna lista Milana Bandića Martin Sečen (5.); SRP Dragutin Beribak (12.), Ivica Vidović (13.) i Rade Tomić (14.).

Što se kandidata sa svetonedeljskim adresama tiče, najvišu poziciju imaju Lazar Grujić kao 1. na listi BUZ-PGS-HRS te Josip Raguž kao 3. na listi HSP Dr. Ante Starčević-HČSP. S područja Svete Nedelje tu su još Ljiljana Bratanić (10.) i Vesna Vodopija (12.) na listi DSŽ; Krunoslav Markovinović (8.) na listi HDZ; Jasminka Mataušić (9.) i Željka Šabarić (11.) na listi HSS; Adela Vukušić (13.) na listi HSP; Krešimir Huzjan (8.) na listi Hrvatskih laburista; Kristina Štimac (9.) na Zelenoj listi.

Dakle, od ukupno 27 listi u 7. izbornoj jedinici na njih 15 su i kandidati s područja Samobora, a na 8 kandidati s područja Svete Nedelje. Recimo i da je Izborno povjerenstvo 7. izborne jedinice na temelju Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor donijelo i Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Samobora, a popis birališta može se naći na http://www.samobor.hr/web/izbori-2011/. Također, do 19. studenoga birači mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u popis birača. Svaki građanin ima pravo pogledati svoj upis u popis birača te tražiti njegovu dopunu ili ispravak, a usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se prema mjestu prebivališta podnositelja i to Uredu državne uprave Zagrebačke županije, Službi za opću upravu u pojedinoj ispostavi. Građani s područja Samobora i Svete Nedelje te Stupnika popis birača mogu provjeriti u samoborskoj ispostavi Ureda državne uprave, Trg kralja Tomislava 5, radnim danom od 8 do 15 sati, a 19. studenog će se iznimno raditi i od 8 do 12 sati.

Građani mogu provjeriti svoje podatke u popisu birača prema mjestu prebivališta na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr), gdje mogu pronaći i ostale upute za ove izbore, kao što su pravo glasovanja izvan mjesta prebivališta i izjašnjavanje o nacionanoj pripadnosti za građane koji će do 19. studenoga napuniti 18 godina života.

M.Š./K.S.

 

Lokalni pregled konačnih kandidacijskih lista za Sabor

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002