06.01.2011.

Plan aktivnosti u komunalnoj infrastrukturi u 2011. na području Samobora

Više od 24 milijuna kuna za vodoopskrbu i odvodnju

Plan aktivnosti u komunalnoj infrastrukturi u 2011. na području Samobora

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Samoboru u 2011. godini, a koje je na svojoj sjednici prihvatilo Gradsko vijeće, planirano je nekoliko većih zahvata te niz manjih zahvata. U području opskrbe pitkom vodom planiran je nastavak izgradnje magistralnog vodovoda Gradišće – Draganja Selo – Slani Dol, za što će se ove godine utrošiti 1.750.000 kuna (u planu je završetak do 2015.), nastavak izgradnje crpne stanice Gornji Črnec (730.000 kn), početak izgradnje vodovoda u naselju Kladje (600.000 kn), a radove će sufinancirati Grad Samobor, Vodoopskrba i odvodnja te Hrvatske vode. U planu je i nastavak izgradnje hidrostanice i sekundarne mreže u naselju Mala Rakovica – Bregovita ulica, spoj Vidikovca i Vinogradarske (500.000 kn) te nastavak izgradnje vodovoda za naselje Gornja Dubrava (700.000 kn). Vodoopskrba i odvodnja u ovoj će godini sanirati vodoopskrbni cjevovod u Perkovčevoj ulici od Ulice Grič do Mirnovečke, sanirati vodovod u Jelačićevoj od Halaburščaka do Staničićeve ulice, u Mirnovečkoj od Prigorske do Baltinog jarka u Kladju te sanirati vodovod u Rudama. Također, predviđena je sanacija vodovoda u Ulici Matice iseljenika, kao i izgradnja nove crpne stanice Anindol – Giznik. Što se izrade projektne dokumentacije tiče, u 2011. planira se nastavak projekta izgradnje sekundarne mreže na području Žumberka (etapa 3), za opskrbu naselja Smerovišće, Cerina, Šipački Breg i Dragonoš te za vodovod Sokolović Breg – Vratnik. Ove će godine početi izrada idejnog i glavnog projekta vodosprema Draganja Selo i Slani Sol, a u planu je dogovoriti izradu projekata za crpnu stanicu Hamor i vodospremu Gradišće.

U području odvodnje nastavit će se izgradnja sabirnih kanala fekalne kanalizacije u Otoku (1.000.000 kn), kolektora u Medsavama – zaseok Vrančić (800.000 kn), početi izgradnja magistralnog kolektora u Hamoru (1.176.000 kn) i Donjoj Bregani (689.000 kn) te nastaviti gradnja sekundarne fekalne kanalizacije u Domaslovcu, u ulicama Rakatina, Željeznički odvojak 1, Baraćeva, Krmica 1, 2 i 3 te Skendrovićev put (1.100.000 kn). Također, ove će godine biti izrađena projektna dokumentacija za projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za fondove EU, za sustav odvodnje oborinskih voda u Hrastini i Domaslovcu te kanalizaciju u Vrhovčaku.

Što se prometne infrastrukture tiče, najveći zahvat bit će rekonstrukcija Gundulićeve od Ulice grada Wirgesa do Perkovčeve te izgradnja nastavka Gundulićeve do Mirnovečke kroz nekadašnju vojarnu, na što bi se nadovezala sanacija i rekonstrukcija prometnica u vojarni, za što je predviđeno 3.900.000 kuna. Uz to bi se rekonstruirala i Perkovčeva u dijelu od Mirnovečke do Gundulićeve za što je planirano 1.400.000 kuna. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i prometnica uložit će se oko 3 milijuna kuna, a Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije u svom programu planira utrošiti 1.000.000 kuna.

Ukupno će u programe vodoopskbe i odvodnje u 2011. godini biti utrošeno 24.315.000 kuna, a u programe izgradnje prometne infrastrukture 13.500.000 kuna, u što ulazi i 4 milijuna kuna za dovršetak gradnje autobusnog kolodvora.

M.Š.

 

Plan aktivnosti u komunalnoj infrastrukturi u 2011. na području Samobora

Arhiva 2011

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002