08.10.2009.

Uvodi se novi sustav obračuna cijene sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada od 1. listopada

Zaboravite kvadrate, računajte posude

Uvodi se novi sustav obračuna cijene sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada od 1. listopada

Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada u Samoboru od 1. listopada će se obračunavati na novi način. Kako saznajemo u Komunalcu, iz dosadašnjih kalkulacija cijene odvoza izbacuje se kvadratura kao jedan od čimbenika konačne cijene, već se prelazi isključivo na sustav u kojem će se naplaćivati volumen posude za otpad i broj odvoza.

- Mnogim građanima će cijena odvoza pasti u odnosu na dosadašnju, ali će se mnogima i povećati. Naime, obzirom da su cijene između građanstva i gospodarstva u ovom sustavu izjednačene, za gospodarstvo cijena odvoza znatno pada. Kod njih se u prijašnjem sustavu naplate događalo da imaju puno kvadrata, dok je količina otpada koju su proizvodili bila manja. Također, s 57 tvrtki s kojima imamo potpisane ugovore o odvozu ići ćemo na promjene na način da će se njihovi kontejneri od 1100 litara odvoziti isključivo prema potrebi. Uglavnom, u gospodarstvu će cijene odvoza otpada u prosjeku biti niže, u ekstremnim slučajevima i do 80%, a kod građanstva, općenito rečeno, onima koji imaju puno kvadrata cijena će biti niža, a onima koji žive u manjim kvadraturama će se cijena povećati, jer je sada posuda ta koja određuje cijenu, uz broj odvoza – pojašnjava direktor Komunalca Marijan Marunica.

Građanima i gospodarstvenicima će biti na raspolaganju tri tipa posuda – uz već postojeće 120 i 240 litarsku posudu uvodi se i najmanja, od 80 litara, kako bi se sustav učinilo fleksibilnijim. Cijena posude je oko 100 kuna, a građani uz nju dobivaju i evidencijsku naljepnicu. Oni pak koji već imaju posudu, a žele uzeti manju, svoju staru posudu zadržavaju, ali vraćaju naljepnicu i dobivaju novu, kako ne bi bilo nesporazuma oko tarifnog sustava.

- Što se cijena tiče, građani koji stanuju u kolektivnom stanovanju, znači u zgradama, a koji otpad deponiraju u kontejnerima i kojih imamo oko 150 u Samoboru, njima će cijena biti oko 30 kuna viša. S druge pak strane, neki od građana koji stanuju u kućama imat će do 60-ak kuna nižu cijenu. Naime, ideja je da uvođenjem posude od 80 litara pomognemo ljudima koji procjenjuju da im je to dovoljno za količinu otpada koju proizvedu. Manja posuda od te, prema našim procjenama, nema smisla. Inače, od sada pa ubuduće, nećemo više odvoziti otpad koji je izvan posude, a nije u našoj vreći. Jer, ni to nema smisla – kaže direktor Marunica i dodaje kako je u novi sustav ugrađena i komponenta svojevrsne društvene i socijalne osjetljivosti kroz činjenicu da se naknada za odvoz otpada neće obračunavati u naseljima uz sam Trebež (Savrščak, Celine, Vrbovec, Medsave i Farkaševec), kao kompenzacija zbog ekološke rente. Osim toga, građanima koji su zbog socijalnih razloga oslobođeni plaćanja komunalne naknade smanjuje se cijena odvoza otpada za 50%, kao i građanima koji privremeno borave u inozemstvu.

K.S.

Nove cijene

Uspoređujući uplatnice za rujan u odnosu na ono što će donijeti novi sustav koji se uvodi od 1. listopada, stanje je šaroliko. Prema našim, neslužbenim kalkulacijama, za dva odvoza tjedno stan od 36 m2 imao je cijenu oko 41 kunu, stan od 54 m2 je imao oko 43 kuna cijenu odvoza, a stan od 62 m2 je imao 49 kuna. Po novome će ih "smeće" koštati 77 kuna. Za kuću od 100 m2 cijena je bila oko 77 kuna, 150 m2 je bila oko 112 kuna, a stanari kuće od 200 m2 plaćali su oko 148 kuna posudu od 120 litara, koja se odvozila dva puta tjedno. Po novom će im cijena biti 110,70 kuna s PDV-om.

Evo kompletnog novog cjenika sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Samobora (cijene s PDV-om):

Posuda 80 litara

1 odvoz - 66,42 kune

2 odvoza – 91,02 kune

Posuda 120 litara

1 odvoz – 79,95 kuna

2 odvoza – 110,70 kuna

Posuda 240 litara

1 odvoz – 98,40 kuna

2 odvoza – 141,45 kuna

Kolektivno stanovanje (70% cijene posude 120 litara)

1 odvoz – 55,97 kuna

2 odvoza - 77,49 kuna

Cijena za korisnike naselja na periferiji koji donose svoj otpad do zajedničkog kontejnera do 500 m – 55,97 kuna

Cijena dodatne vrećice s logotipom Komunalca od 120 litara – 15,13 kuna

Pravedniji sustav?

Prelazak na novi sustav naplate komunalnog otpada zakonska je obveza koju bi Komunalac trebao ispoštovati najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. U Zakonu o otpadu određeno je da novi sustav naplate može biti po težini, po volumenu, odnosno zapremini posude ili može biti po broju članova domaćinstva. Nažalost, iako najpravedniji, sustav naplate po količini u ovom trenutku je Komunalcu tehnički nemoguće izvesti.

- Radili smo kalkulacije za sve tri varijacije i ta priprema traje već pola godine. Najpravednije bi bilo, ako se već svaki otpad ne može vagati, a to je i mišljenje udruge komunalnih tvrtki u Republici Hrvatskoj, da se ide na sustav po članovima domaćinstva. Međutim, točne evidencije na osnovi informacija koje imamo iz Ministarstva unutarnjih poslova i s terena, kroz simulaciju u tri samoborske ulice, ustvari nema i vidjeli smo da su podaci o članovima domaćinstava vrlo netočni. Zato smo odustali od tog koncepta pa je odlučeno da će se ići na izračun cijene kroz zapremninu posude za otpad. Mislim da je ovaj sustav ipak pravedniji od dosadašnjeg, kad se obračunavalo po kvadraturi.

Jednostavna matematika

Problem sa zbrinjavanjem komunalnog otpada u Samoboru počinje od činjenice da se od 1. kolovoza 2007. godine deponiranje odvija isključivo na Jakuševcu. Zatvaranjem Trebeža količina samoborskog otpada za Jakuševac se povećala za oko 3000 tona, tako da troškovi deponiranja predstavljaju gotovo polovicu cijene naknade za odvoz komunalnog otpada.

- Nama su računi za Jakuševac 5 milijuna kuna godišnje, a plaćamo ih svakih 15 dana. Zakon nas tjera da riješimo pitanje zbrinjavanja komunalnog otpada, ali isto tako i situaciju s gubicima u toj djelatnosti, jer imamo pretovar, transport i deponiranje u ukupnoj cijeni. Dakle, koliko otpada ima, toliko se treba platiti – kaže direktor Komunalca Marunica i objašnjava kako se kontinuirano radi na tome da se pokuša što je moguće više smanjiti količina otpada koja će ići prema Jakuševcu. Osim reciklažnih dvorišta, pretovarne stanice koja je u fazi potvrde glavnog projekta i 40 zelenih otoka na području Samobora, uskoro se planira krenuti i s pilot projektom educiranja građana da odvajaju suhi od vlažnog otpada. Naime, cijena deponiranja u godinama pred nama sigurno će rasti, tako da je imperativ osmisliti projekte koji će omogućiti što više recikliranja.

Inače, prema dostupnim podacima, Samobor reciklira oko 5-6% svog ukupnog otpada, dok je, na primjer, u EU cilj da minimum bude 20%, a razvijeni gradovi zapadne Europe imaju reciklažu i do 70%.

 

Uvodi se novi sustav obračuna cijene sakupljanja, odvoza i deponiranja otpada od 1. listopada

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002