18.03.2009.

Sjednicu Poglavarstva obilježila je rasprava o gradnji podzemnih garaža u centru grada i izvješće o poslovanju Komunalca

Kamo s podzemnom garažom?

Sjednicu Poglavarstva obilježila je rasprava o gradnji podzemnih garaža u centru grada i izvješće o poslovanju Komunalca

Dvije teme dominirale su 179. sjednicom samoborskog Gradskog poglavarsta 16. ožujka. Duža rasprava vodila se oko Urbanističkog plana uređenja Centar 1. Taj plan je prošao javnu raspravu, ali su konzervatori u davanju suglasnosti na plan tražili i izgradnju podzemne garaže. U ime izrađivača arhitekt Zoran Hebar iz Urbanističkog zavoda Grada Zagreba predložio je da ta podzemna garaža bude na prostoru nove tržnice koja bi se gradila na prostoru postojeće zgrade, jer na tom prosotru u centru grada više neće biti mjesta za gradnju podzemne garaže. No, gradonačelnik Antun Dubravko Filipec, zamjenici Tomislav Masten i Marica Jelenić ukazali su da se gradnja podzemne garaže planira na prostoru postojećeg autobusnog kolodvora, samo 30 metara od tržnice, koji je u obuhvatu susjednog urbanističkog plana uređenja. Tomislav Masten rekao je i da je podzemna garaža planirana u prostru iza kina, a može se ucrtati i iza zgrade Poglavarstva i Policije. Stoga je prijedlog izgradnje podzemne garaže ispod tržnice ocijenjen neprihvatljivim, jer će u krugu 200 metara taj problem biti riješen. Osim toga, podzemna garaža bi znatno poskupila rekonstrukciju tržnice i odgodila taj projekt za godinu ili dvije, a početak rekonstrukcije je planiran već ove godine. Gradonačelnik Filipec rekao je i da se ne može cijeli centar grada potkopati da bi se na svakom slobodnom zemljištu dobila podzemna garaža. Zbog mišljenja Konzervatorskog odjela zaključeno je da se još jednom s njima obave razgovori i predoči im se cjelokupna situacija kako se ne bi samo parcijalno tražila rješenja na pojedinom području.

Odmah na početku sjednice izvješće o radu i poslovanju Komunalca u 2008. članovima Poglavarstva prezentirao je direktor Marijan Marunica. Najvažniji podatak je onaj o pozitivnoj bilanci poduzeća na kraju prošle godine, koja je iznosila 180.000 kuna prije oporezivanja, a ostvaren je ukupni prihod veći za 18 posto od onog u 2007. godini. Značajni rezultati ostvareni su u naplati potraživanja, istaknuo je Marunica, ali i napomenuo da taj posao zahtijeva višegodišnji predani rad kako bi se evidentirali i naplatili stari dugovi korisnika. Više nema otpisa dugovanja, već se svaki dug nastojni naplatiti. Kao problem koji treba riješiti u budućnosti je starost strojnog i voznog parka koji je u prosjeku stariji od 10 godina.

Od svih djelatnosti jedini gubitak zabilježen je u odvozu smeća budući da se povećala i količina otpada koja se kamionima odvozi na odlagalište na Jakuševcu. Ukupno je to bila količina od 12.000 tona otpada, tj. 30 tona više nego u 2007. godini, što znači da je i cijena deponiranja bila gotovo milijun kuna veća. Djelatnost odvodnje je po prvi put pozitivna, a direktor Marunica rekao je kako je uzrok tome što je u prošloj godini ostvareno 500 novih priključaka, povećana je i cijena te ažurirana naplata.

Direktor Marijan Marunica istaknuo je i deset najvažnijih projekata u narednom razdoblju. Prvi je dovršenje nove poslovne zgrade koja treba biti gotova do 16. kolovoza, potom maksimalni angažman u uređenju grada, uvođenje certifikata ISO 9001, održavanje cijena komunalne usluge na istom nivou, daljnje poboljšanje stručne strukture, briga o likvidnosti, plaće će i u 2009. ostati u razini prosjeka Republike Hrvatske. Među važnim projektima je i gradnja ulazno – izlazne stanice na Trebežu ili nekoj drugoj lokaciji te širenje otoka za selektivno prikupljanje otpada. U planu je i izrada monografije koja će biti izdana u povodu 200 godina organizirane komunalne djelatnosti u Gradu Samoboru, jer je prije točno 200 godina zaposlen prvi komunalni djelatnik za čišćenje korita Gradne. Članovi Poglavarstva izrekli su pohvale o izvješću i zahvalili direktoru Marunici na radu.

Pročelnik Roland Gajšak najavio je i da će zbog odredbi zakona do kraja godine morati biti promijenjen model naplate odvoza otpada. Umjesto po kvadraturi stana novi model će biti po broju ukućana ili po količini proizvedenog otpada.

Mato Šipuš

 

Sjednicu Poglavarstva obilježila je rasprava o gradnji podzemnih garaža u centru grada i izvješće o poslovanju Komunalca

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002