23.02.2009.

Županijska uprava za ceste i Samoborka potpisali sporazum o sanaciji ceste u Grdanjcima

Ipak sporazum umjesto zabrane

Županijska uprava za ceste i Samoborka potpisali sporazum o sanaciji ceste u Grdanjcima

Nakon povuci – potegni i prijetnje da će u potpunosti biti zatvorena županijska cesta kroz Grdanjce, na kraju je potpisan sporazum između Samoborke i Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije o sufinanciranju sanacije prometnice od Bregane do Grdanjaca koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Ta dionica više nije zadovoljavala sigurnosne i tehničke uvjete zbog brojnog provoza kamiona iz obližnjeg kamenoloma Škrobotnik. Samoborkini kamioni će, prema riječima ravnatelja ŽUC-a Zdenka Majzeca, moći prometovati tom dionicom, ali uz obvezu redovitog održavanja i osiguravanja minimuma prohodnosti i sigurnosti ostalih sudionika na toj prometnici, prije svega školske djece koja pohađaju Područnu školu u Grdanjcima ili Osnovnu školu Milana Langa u Bregani. Nakon prestanka korištenja te prometnice Samoborka i ŽUC zajedno će pristupiti potpunoj sanaciji i podijeliti troškove po principu 50:50 posto. Županijska uprava za ceste je za osiguranje postignutog dogovora uzela kao garanciju i mjenicu od 2,5 milijuna kuna da će radovi biti izvršeni. Nastavak izgradnje nogostupa na ovoj prometnici predviđen je u sporazumu koji su potpisali Grad Samobor i Samoborka.

M.Š.

 

Županijska uprava za ceste i Samoborka potpisali sporazum o sanaciji ceste u Grdanjcima

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002