17.07.2008.

U tijeku je obnova Staroga grada

Na redu su branič kula i istočne zidine

U tijeku je obnova Staroga grada

Radove na obnovi Staroga grada izvodi Ozas sa svojim podizvođačem Ingorom. Ugovoreni su radovi vrijednosti 1.089.346 kuna i planiraju se utrošiti za dovršetak uređenja branič kule, koja je prošle godine uređena do dvije trećine svoje visine. Potom predstoji nastavak sanacije na zidinama istočne palače i istočnog donjeg dvorišta sve do ulaza, jer je to najugroženiji dio koji prijeti prolaznicima kada prilaze zidinama, objasnila je stručna savjetnica Odjela za stambene i komunalne djelatnosti Grada Samobora Štefica Lustek. Kada je skinuto drveće i uklonjeno sve raslinje s pristupnih zidina uočene su nepredviđene situacije koje nisu bile uračunate u troškovniku. No, i to će se obraditi, uz stručnu pomoć prof. Drage Miletića, restauratora-konzervatora, koji je napravio studiju sanacije Staroga grada. On će dati smjernice rada, sve u koordinaciji s Ministarstvom kulture i Konzervatorskim zavodom, u kojoj mjeri pristupati sanaciji tih zidina, koje su bile poduprte kontraforima i dodatnim zidovima, što se nije vidjelo dok je grad bio zarašten. Situacija u samom gradu je takva da će Komunalac tijekom ljeta ukloniti drveće i očistiti svu unutrašnjost, kako bi se imala čista situacija pri izradi novih troškovnika.

Sve se radi pod nadzorom Restauratorskog zavoda Ministarstva kulture, jer je Ministarstvo s 300.000 kuna podržalo program sanacije zidina. Grad Samobor će, nakon predočenja prvih izvješća realizacije ugovora, u rujnu zatražiti još sredstava, ako će Ministarstvo imati mogućnost osigurati sredstva pri rebalansu proračuna. I sljedeće godine očekuje se nastavak programa, jer stručnjaci smatraju da bi trebalo završiti kompletne zidine oko Staroga grada, kako bi se one konzervirale i na taj način spriječilo propadanje jednog od simbola ovoga grada. Želja je urediti i unutarnji prostor, kako bi u konačnici tamo mogao biti postavljen štand na kojem bi turisti, koji svakodnevno dolaze, mogli dobiti informacije o samom Gradu.

M.Š.

 

U tijeku je obnova Staroga grada

Arhiva 2008

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002