09.11.2007.

Bliži se početak rekonstrukcije državne ceste D 309 od Svete Nedelje do Samobora

Stara "Betonka" odlazi u povijest

Bliži se početak rekonstrukcije državne ceste D 309 od Svete Nedelje do Samobora

Godinama vozači negoduju zbog stanja ceste koja zapravo predstavlja glavna vrata ulaska u Samobor s istoka. Izbočine i rupe uskoro postaju tek dio sjećanja, jer počinje kompletna rekonstrukcija dionice od silaska s autoceste u Svetoj Nedelji pa do samoborskog ipsilona. Potvrđeno je to i 9. studenoga, kada se samoborski gradonačelnik Antun Dubravko Filipec sastao u Hrvatskim cestama d.o.o. sa šefom Odjela za gospodarenje, izvanredno održavanje i rehabilitiranje cesta, inženjerom Miroslavom Kellerom.

Gradonačelnik je istaknuo da je rekonstrukcija te ceste od vitalnog značenja za Grad Samobor, a inženjer Keller ga je izvijestio da će rekonstrukcija, prema planu, sigurno početi do kraja ove godine s obzirom da se navedeni projekt sufinancira s 50% iz kredita Europske investicijske banke te je dokumentacija predana na evaluaciju i očekuje se zaključenje ugovora u roku 30 dana tj. do kraja mjeseca studenog. Nakon toga Hrvatske ceste imaju obvezu u roku 28 dana uvesti u posao izvođača radova, koji bi iste trebao završiti u roku 6 mjeseci. Rekonstrukcija predviđa i izgradnju biciklističke staze na zahtjev Grada Samobora, koji će snositi i dio njenih troškova.

Gradonačelnik Filipec se dotaknuo i drugog problema, a to je prijelaz pruge Podsused – Samobor – Bregana preko ceste za autocestu kod čvora Bobovica. U tijeku je izrada glavnog projekta željeznice, koji u prvoj fazi predviđa njen završetak u Perivoju. Stoga je gradonačelnik istaknuo kako je interes Samobora da se trasa pruge odmah produži do naselja Bregana, obzirom da je i nekadašnji Samoborček vozio do spomenutog naselja, a današnje naselje Bregana, s dijelom koji mu gravitira (Žumberak i Samoborsko gorje) broji oko 6 tisuća stanovnika. Isti zahtjev Grad Samobor uputio je i Hrvatskim željeznicama. Gradonačelnik predlaže da Hrvatske ceste, u dogovoru s HŽ-om, usklade projekt kako bi se riješio taj problem.

Inženjer Keller izvijestio je samoborskog gradonačelnika i da je u Hrvatskoj u tijeku prekategorizacija prometnica pa bi tako sada županijska stara Karlovačka cesta trebala postati državna. Obzirom da dio trase prolazi područjem Grada Samobora (Rakov Potok i Pavučnjak), nameće se pitanje rekonstrukcije raskrižja u navedenim naseljima. U Gradu Samoboru smatraju da predviđena prometnica sa četiri trake neće riješiti probleme uključivanja prometa s lokalnih prometnica te predlažu semaforizaciju tih raskrižja, a spremni su sudjelovati s 50% u sufinanciranju tih radova.

M.Š.

 
09.11.2007.

Pokušaj kratke vožnje autobusom za dječaka iz Bestovja završio gubitkom đačkog pokaza

Kad pokaz postane dokaz

Pokušaj kratke vožnje autobusom za dječaka iz Bestovja završio gubitkom đačkog pokaza

Školsko cijepljenje u Gajnicama 14-godišnji B.K.V. neće pamtiti po novoj dozi imuniteta, nego po gubitku pokaza koji je završio i kao tema pojedinih dnevnih novina. Naime, 22. listopada, nakon cijepljenja, a obzirom da je bilo kišovito, hladno i da dječak stanuje u Bestovju te da je na autobusnu stanicu prvi došao Autoturistov autobus linije Črnomerec-Sveta Nedelja-Samobor, razrednica je njega s još dvoje prijatelja uputila na taj bus kako ne bi trebali presjedati u Podsusedu. Kod ulaska u autobus dijete je pokazalo đački pokaz koji vrijedi za smjer Podsused-Bestovje te je, kažu dječakovi roditelji, htjelo kupiti voznu kartu od Gajnica do Podsuseda. Međutim, vozač je djetetu oduzeo pokaz uz obrazloženje da ne vrijedi za tu relaciju i izbacio ga iz autobusa.

Nakon što su čuli što se dogodilo njihovom djetetu, roditelji su kontaktirali Autoturist. Međutim, do pokaza nisu došli, rekla nam je mama Jasna, jer joj je u razgovoru s direktorom Autoturista Franjom Grgurićem rečeno da je pokaz dokaz u postupku koji će biti pokrenut protiv njenog sina. Nakon toga, roditelji su se za pomoć obratili i pravobraniteljici za djecu Mili Jelavić, no, do zaključenja ovog broja, njihovo dijete i dalje plaća prijevoz do škole, iako, kao i svi đaci u Hrvatskoj, ima pravo na besplatan prijevoz.

K.S.

Odgovor Autoturista

U vezi slučaja čitateljice koje se odnosi na oduzimanje pokaza od strane vozača, željeli bismo reći sljedeće.

Prema članku 33. Zakona o cestovnom prijevozu svaki putnik u javnom linijskom prijevozu dužan je imati ispravnu voznu kartu koja predstavlja Ugovor o prijevozu između putnika i prijevoznika koji taj prijevoz obavlja. Vozač ne smije putnika, koji ne posjeduje odgovarajuću prijevoznu ispravu, odnosno ne želi kupiti gotovinsku kartu, primiti na prijevoz. Nitko nema pravo koristiti tuđu uslugu bez naknade. Prema gore navedenom, obveza roditelja je da nauči maloljetno dijete da mora platiti uslugu koju želi koristiti.

S poštovanjem,

Autoturist Samobor

Ivan Milković, dipl.ing.

 
09.11.2007.

O izmjenaka pri gradnji pruge govori zamjenik svetonedeljske gradonačelnice Zlatko Habdelić

Bolja prometna rješenja za novi Samoborček

O izmjenaka pri gradnji pruge govori zamjenik svetonedeljske gradonačelnice Zlatko Habdelić

Zamjenik gradonačelnice Svete Nedelje Zlatko Habdelić zastupa taj grad u zajedničkom povjerenstvu i pojašnjava koje su izmjene usvojene na području Svete Nedelje kada je riječ o trasi pruge. On navodi da je željeznička pruga Zagreb – Sveta Nedjelja – Samobor – Bregana od početka doživjela niz promjena.

- Neke korekcije učinjene su već na kolodvoru u Podsusedu, ali najveća promjena je ustvari gradnja novog mosta. Naime, radi izgradnje i drugog kolosijeka pruge što se planira u budućnosti, kao i svih nedostataka koje ima postojeći most preko Save u Podsusedu, odlučeno je da se izgradi novi most, 10 metara uzvodno od postojećeg. To je učinjeno i zbog teretnog prometa koji se očekuje čim se pruga dovrši, što će u konačnici biti najbolje i dugoročno najkvalitetnije rješenje. Preko tog mosta išla bi i biciklistička staza - pojašnjava Habdelić.

- Osim toga, javila se potreba za izgradnjom novih ili redefiniranja postojećih građevina duž trase. To su cestovni podvožnjak i pješački pothodnik u Bestovju, kao i novo stajalište te gradnja vijadukta i premještanje stajališta u Svetoj Nedelji. Konkretno, trasa pruge nakon novog mosta prolazi 25 metara od postojeće plinske stanice, prolazi kroz pogon viličara prema sportskom centru. Na toj trasi gradit će se podvožnjak u Savskoj ulici, a odmah iza uredit će se željeznička postaja. Nakon toga trasa ide preko nogometnog igrališta (koje će se morati izmjestiti) pa prema Orešju i Strmcu. U prvoj fazi prijelaz će biti uređen u razini postojeće ceste, ali u budućnosti planira se urediti u dvije razine.

U Strmcu će željezničko-cestovni prijelaz biti uređen u Ulici hrvatskih branitelja, gdje će se urediti postaja. Trasa će dalje proći iza postojećeg Hoto naselja pa do prolaza ispod nadvožnjaka autoceste Zagreb – Bregana (Ulica kralja Tomislava ubuduće će završavati na postojećem semaforiziranom križanju Ulice dr. Franje Tuđmana i ceste za silazak s autoceste). Nakon prolaska pruge ispod tog nadvožnjaka uredit će se stajalište Sveta Nedelja, od kuda se pruga diže na vijadukt kako ne bi dolazilo do prometnog kolapsa u industrijskoj zoni. Na tom području će se graditi i rotor pa se na tom širem području mora voditi računa o željezničkom, kamionskom, autobusnom i ostalom cestovnom prometu te o biciklistima i pješacima. Nakon potoka Rakovica pruga slijedi staru trasu Samoborčeka.

Najvažnije je reći da pruga ima prioritet u nacionalnom programu gradnje novih pruga te ovi izvedbeni projekti i projektiranje novog mosta neće znatno produžiti cijeli projekt - ističe zamjenik gradonačelnice Svete Nedelje Zlatko Habdelić.

M.Š.

 

Bliži se početak rekonstrukcije državne ceste D 309 od Svete Nedelje do Samobora

Pokušaj kratke vožnje autobusom za dječaka iz Bestovja završio gubitkom đačkog pokaza

O izmjenaka pri gradnji pruge govori zamjenik svetonedeljske gradonačelnice Zlatko Habdelić

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002