20.03.2007.

Nadgledanje i preuzimanje nove sportske dvorane bilo je jedno od pitanja na sjednici samoborskog Poglavarstva

Tko će gospodariti sportskom dvoranom?

Nadgledanje i preuzimanje nove sportske dvorane bilo je jedno od pitanja na sjednici samoborskog Poglavarstva

I 86. sjednica samoborskog Poglavarstva ponudila je nekoliko zanimljivih tema i rasprava. Odmah na početku gradonačelnik Antun Dubravko Filipec postavio je pitanje o preuzimanju nadzora nad montažom opreme u novoj sportskoj dvorani, što je izazvalo raspravu o modelu preuzimanja i upravljanja. Iako je u zraku visjelo pitanje ima li za dogovore dovoljno vremena, zamjenica gradonačelnika Marica Jelenić rekla je da će se sve završiti u predviđenom roku. Budući da bi učenici i sportaši za šest mjeseci trebali ući u dvoranu, do tada se mora riješiti pitanje tko će konkretno nadgledati završne radove i preuzeti brigu o svim tehničkim detaljima. Gradonačelnika je zanimalo je li već određeno imenuje li tu osobu Grad, koji ima 69% udjela, ili županija i škole, koje imaju 31%. Pročelnik Damir Fabek odgovorio je da se Grad tu mora nametnuti, a Marica Jelenić dodala da Grad mora upravljati dvoranom. Zapravo, prema zakonu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će vjerojatno srednjim školama omogućiti zapošljavanje domara i čistačica, ali Grad će imati dvoranu na upravljanje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Upravo će ti detalji morati biti usuglašeni sa Zagrebačkom županijom u narednom razdoblju. Logika sustava je da Grad u budućnosti ima tvrtku koja će upravljati svim sportskim objektima, dometnuo je i pročelnik Željko Kovačić.

Sljedeća tema bila je puno jednostavnija, a riječ je o postavljanju nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Postavit će se njih osam, a jedina promjena u odnosu na prvobitni plan je ona koju je inicirala Tatjana Milek da se nadstrešnica prije postavi u Kotarima nego kod škole u Rudama, jer su učenici u Kotarima na većoj vjetrometini. Izmjena je prihvaćena, s tim da je rečeno da će se pri rebalansu proračuna zatražiti dodatna sredstva za nadstrešnice. Zamjenik gradonačelnika Tomislav Masten pojasnio je da je u planu postavljanje 10 nadstrešnica godišnje, što bi za četiri godine trebalo kompletno pokriti potrebe.

A onda je ponovno stigla tema koja je pobudila intenzivnije praćenje izrečenog. Riječ je bila o traženju Ekonomske, turističke i ugostiteljske škole za financiranjem puta njihovih učenika na gastro natjecanje. Ovaj put izašlo se iz rutinskog podizanja ruku, jer je gradonačelnik Filipec podsjetio da ta škola i Gimnazija već godinama odbijaju predati na upravljanje Gradu igralište u Langovoj. Prije im je opravdanje bilo da Grad izgradi sportsku dvoranu, a sada kada Grad to čini traže nove razloge, rečeno je na sjednici. Gradonačelnik je pohvalio Srednju strukovnu školu koja je odmah bez problema pristala da Grad preuzme upravljanje igralištem i privede ga svrsi, što žele i mnogi građani koji, kako je naveo gradonačelnik Filipec, optužuju Grad za nemar, iako nije vlasnik tog objekta. Stoga ovaj put nitko nije podržao izdvajanje sredstava za putovanje učenika ETUŠ-a na natjecanje, iako je bilo ograda da su učenici najmanje krivi za ovu situaciju, već samo vodstvo i Upravno vijeće škole.

Mato Šipuš

 
20.03.2007.

Na zboru građana Mjesnog odbora Grdanjci iskazano nezadovoljstvo najavljenim otvorenjem kamenoloma Škrobotnik

Zbog kamenoloma djeca neće u školu!

Otvaranje kamenoloma Škrobotnik bila je jedina tema zbora građana Mjesnog odbora Gradanjci koji je održan u subotu, 18. ožujka. Ogorčenje, strah i zabrinutost građana zbog otvaranja kamenoloma koji će na cestu široku tek 4,8 metara dovesti težak kamionski promet obilježili su sastanak u Društvenom domu Grdanjci. Tako su mještani redom iskazivali zabrinutost za sigurnost djece koja tom istom cestom pješice putuju na nastavu u Područnu školu Grdanjci.

Pojedini su mještani također iskazali i strah zbog samog načina rada kamenoloma u kojem će se obavljati miniranja, a koja bi uzrokovala štetne emisije za koje se ne zna u kojoj mjeri mogu ugroziti zdravlje mještana. Stanovnici sela Beder i Javorek brinu pak da bi učestala miniranja u kamenolomu mogla imati štetne posljedice po lokalne izvore vode. Iz tih razloga član Vijeća Mjesnog odbora Željko Martinček prikupio je stotinjak potpisa mještana koje je predao u obliku zahtjeva u nadležnu gradsku službu, a na koju već mjesec dana nije dobio odgovor. Nekoliko puta na sastanku je istaknuto kako nitko nije protiv rada poduzeća Samoborka, ali jest protiv iskorištavanja na način da se ugroze ljudski životi. Nažalost, sastanku nisu nazočili čelnici Grada koji bi možda mogli dati neke odgovore i to zbog, kako je istaknuo gradski vijećnik Dušan Horvat, službene spriječenosti.

Kako bi ostvarili svoje pravo na zaštitu od bilo kakvog rada kamenoloma koji bi uzrokovao ugrožavanje života, mještani Grdanjaca odlučili su osnovati Inicijativni odbor. Taj odbor zadao si je rok od tjedan dana u kojem će čekati na odgovore ministarstava školstva i zaštite okoliša, a koji su njima postavljeni da bi se dobile informacije o dopuštenosti rada ovog kamenoloma. Ako u roku od tjedan dana ne stignu odgovori, mještani su naglasili da neće slati djecu u školu te da su spremni i blokirati rad pješčanika fizičkim putem.

Sanja Horvat

 

Nadgledanje i preuzimanje nove sportske dvorane bilo je jedno od pitanja na sjednici samoborskog Poglavarstva

Na zboru građana Mjesnog odbora Grdanjci iskazano nezadovoljstvo najavljenim otvorenjem kamenoloma Škrobotnik

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002