20.01.2007.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donio nekoliko bitnih promjena za ugostitelje u 2007. godini

Radno vrijeme s državne razine

Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupio je na snagu koncem prošle godine i donio je neke novosti vezane uz poslovanje i obaveze ugostitelja. Bitna je novost da su ovim Zakonom na razini države određeni gabariti za lakše i unificiranije određivanje radnog vremena ugostiteljskim objektima. Tako je zakonski propisano radno vrijeme za hotele, kampove i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj gostiju obvezno od 0 do 24 sata svaki dan. Za restorane barove to je od 6 do 24 sata, dok za barove koji ispunjavaju uvjete za rad noću to je od 21 do 6 sati i to samo u zatvorenim prostorima. Za restorane i barove koji se nalaze van naseljenih područja radno vrijeme može biti od 0 do 24 sata, dok predstavničko tijelo lokalne samouprave odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekta iz skupine objekti jednostavnih usluga. Također dano je i ovlaštenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da može produžiti propisano radno vrijeme objektima iz skupina restorani i barovi najduže za 2 sata. Isto tako, lokalnoj samoupravi dana je mogućnost određivanja lokacije u kojem ugostiteljski objekti mogu raditi od 0 do 24. Kao kaznenu odredbu lokalnoj samoupravi je omogućeno utvrđivanje mjerila po kojima se može utvrditi raniji završetak radnog vremena, do maksimalno 2 sata, za pojedine objekte koji čine kontinuirane prekršaje ili uz pravovaljano objašnjenje.

Inače, novim Zakonom ostaje i dalje na snazi mogućnost takozvane dvojne registracije objekata za rad noću. Zabranjeno je pak usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, a ugostitelj koji je vlasnik "noćnog bara" mora onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta.

U pogledu dužnosti i obaveza ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti u novom je Zakonu ukinuta obaveza dostavljanja i ovjeravanja normativa i cjenika od strane Državnog inspektorata. Primjenjivanje posebnih uzanci i poslovnih običaja u ugostiteljstvu nije više zakonska obaveza. Rok za dostavljanje prigovora iz Knjige žalbe Državnom inspektoratu povećan je s 3 na 5 dana. Velika novina ovog Zakona je i ukidanje institucije voditelja poslovanja, a nova je i odredba koja propisuje da gosti u ugostiteljskim objektima za smještaj moraju biti osigurani od posljedica nesretnog slučaja.

Iznajmljivačem, prema novom Zakonu, smatra se fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac, a koji smije u domaćinstvu pružati usluge smještaja do najviše 8 soba, u kampu najviše 25 osoba istovremeno te pružiti usluge doručka, polupansiona ili pansiona isključivo gostima kojima pruža usluge smještaja. Zakonom je dan rok od 5 godina za usklađivanje onih iznajmljivača koji prelaze propisana ograničenja, usporedno s dosadašnjim.

U seljačkom domaćinstvu mogu se pružati ugostiteljske usluge za najviše 50 izletnika istodobno, usluge smještaja u sobi i apartmanu do najviše 20 gostiju istodobno, odnosno u kampu do najviše 30. Ponuda pak mora biti uobičajena za kraj u kojem se seosko domaćinstvo nalazi, a konkretno će biti određena pravilnikom.

Predstavničko tijelo je obavezno donijeti propise na osnovi ovlaštenja iz ovog Zakona u roku od dva mjeseca, od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Propise na temelju ovlaštenja iz Zakona ministar mora, turizma, prometa i veza donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. U međuvremenu ostaju na snazi propisi doneseni za izvršenje dosadašnjeg Zakona.

Kruno Solenički

 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donio nekoliko bitnih promjena za ugostitelje u 2007. godini

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002