10.01.2007.

I ove godine osobe s invaliditetom imaju pravo na oslobađanje plaćanja cestarine

Kako do prometnih povlastica

I ove godine osobe s invaliditetom imaju pravo na oslobađanje plaćanja cestarine

Novi pravilnik, propisan iz odredbi Zakona o javnim cestama, predvidio je rok do 30. lipnja unutar kojeg je potrebno predati zahtjev za izdavanje rješenja kojim se mogu ostvariti povlastice osoba s invaliditetom. Konkretno, to omogućava dobivanje naljepnice kojom se označava osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom te potvrde - smart kartice za osobe s invaliditetom za oslobađanje plaćanja cestarine. Pravo na neplaćanje godišnje naknade i pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe s minimalno 80% tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta minimalno 60%.

Kako bi se prava mogla ostvariti potrebno je poslati pisani zahtjev za izdavanje Rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa - Zagreb, Prisavlje 14. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku prometne dozvole i knjižice vozila, a iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila. Također, potrebno je priložiti upravnu pristojbu u iznosu od 70 kn i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 80% tjelesnog oštećenja. Ukoliko se iz rješenja ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od minimalno 60% koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priložiti i nalaz i mišljenje HZMIO.

Ministarstvo potom donosi rješenje nakon čega je potrebno zatražiti naljepnicu za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koju izdaje i postavlja stručna organizacija u Stanici za tehnički pregled vozila. Za naljepnicu je potrebno priložiti novo rješenje dobiveno od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i 17 kn.

Za ostvarenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine potrebno je zatražiti potvrdu/smart karticu za oslobađanje plaćanja kod naplatnih objekata, a koju izdaju Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Lučko, Jadranska avenija 6. Uz zahtjev je potrebno priložiti novo rješenje dobiveno od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, fotografiju, preslik osobne iskaznice i iznos od 20 kn kada ju se osobno preuzima, odnosno 37,50 kuna kod dostave putem pošte.

Pravo se može ostvariti samo na jedan automobil u vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini, ukoliko je auto pravilno označen i njime upravlja osoba s invaliditetom ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u automobilu.

Kruno Solenički

 
10.01.2007.

Novi Komunalčev sustav naplate odvoza otpada

Neki će i profitirati

Iako se ni po čemu u stvari ne bi moglo zaključiti, s 1. siječnja u Samoboru je započeo novi sustav naplate odvoza otpada. Otpad se uobičajeno prikuplja, količine otpada su iste, plaća se prema kvadratnom metru stambenog ili poslovnog prostora, veličini posude i broju odvoza, a odvoz na Jakuševac i dalje košta 325 kuna po toni (bez PDV-a).

O drugačijem načinu obračuna, uz pripadajuće primjere, već smo pisali u Glasniku, međutim, iz samoborskog Komunalca upozorili su u međuvremenu na nekoliko detalja. Naime, prilikom izračuna odvoza otpada za stambene prostore veće od 50 kvadrata, cijena se dobije na način da se na fiksni dio od 35,38 kuna dodaje razlika iznad 50 kvadrata koja se množi s cijenom 0,59 kuna. Konkretno, stanari u prostoru od 90 kvadrata plaćat će 35,38 kuna za 50 kvadrata, a preostalih 40 kvadrata množi se s 0,59 kuna što iznosi 23,60 kuna. Kad zbrojimo iznos do 50 kvadrata i iznad toga, ispada kako otpad za stan od 90 kvadrata mjesečno košta 58,98 kuna. Radi se o izračunu za 120 litarsku posudu uz jedan odvoz tjedno.

Generalno gledano, rekla nam je Martina Fabijan iz Komunalca, cijena odvoza kućnog otpada smanjuje se za stambene prostore iznad 50 kvadratnih metara za 120 litarske kante, bez obzira radi li se o jednom ili dva odvoza tjedno. Onima, pak, ispod 50 kvadrata cijena odvoza otpada bit će veća od 50 lipa do 15 kuna.

Ukupno je inače oko 11 tisuća obveznika plaćanja odvoza otpada na području Grada, od čega je njih tisuću smješteno u poslovne prostore, a preostali su u stambenim jedinicama. Od toga je njih 20% u stanovima i kućama ispod „famoznih“ 50 kvadrata.

Naravno, ako se negdje cijena odvoza smanjuje, a obzirom da su "smetlarski" troškovi Komunalca i dalje jednaki, jasno je da s druge strane nekome treba dići cijenu da bi sustav ostao u normali. Taj će teret podnijeti vlasnici poslovnih prostora kojima se cijena odvoza praktički povećava za 100 do 300 %, ovisno o kvadraturi. Doduše, oni će moći posebnim ugovorima s Komunalcem regulirati tu svoju obvezu.

Važno je napomenuti da građani ne mogu birati dinamiku odvoza otpada, što znači da će se ono odvoziti dosadašnjom učestalošću. Birat će ipak moći između 120 litarske posude ili dvostruko veće, a oni koji takvim posudama još nisu opremljeni morat će ih kupiti od Komunalca. Manja posuda koštala bi 167,95 kuna, veća posuda 236,31 kunu, a za kontejner za deponiranje otpada u kolektivnom stanovanju od 1100 litara stanari zgrada trebat će izdvojiti 3.608,15 kuna. Posude će biti plative u 12 rata, a trenutno ih je na terenu oko 4 i pol tisuće, dok će 5 tisuća novih biti pušteno u promet. U međuvremenu se odvoz kućnog otpada Samoborcima naplaćuje kao da svi imaju 120 litarske posude.

Oni, pak, koji će proizvesti otpada više nego im stane u posudu, trebali bi kupiti Komunalčeve vrećice za otpad za 15 kuna. No, zanimljivo, odredba da se otpad koji nije u tim "petnaestkunkama" neće odvoziti nije zaživjela. Jer, provjerili smo u Komunalcu, do trenutka pisanja teksta (5. siječnja) nije prodana niti jedna takva vrećica!

Krunoslav Solenički

Neki ne plaćaju ništa!

U Samoboru odvoz otpada, prema podacima Komunalca, plaća svega šezdesetak posto građana, dok su ostali odlučili ignorirati Komunalčeve uplatnice. Zanimljivo, naplata kućnog otpada u Svetoj Nedelji, gdje je Komunalac donedavno bio koncesionar, kretala se iznad 80 posto. Kako kažu u Komunalcu, razlog je vjerojatno u činjenici da su Svetonedeljčani dobivali odvojene uplatnice za odvoz otpada, dok Samoborcima dolazi skupna uplatnica, odnosno, njome se plaća odvoz otpada, ali i komunalna te naknada za uređenje voda. Uvođenje odvojenih uplatnica može odobriti Grad u suradnji s Komunalcem, obzirom da je donošenje takvih odluka pod ingerencijom Gradskog poglavarstva.

K.S.

 

I ove godine osobe s invaliditetom imaju pravo na oslobađanje plaćanja cestarine

Novi Komunalčev sustav naplate odvoza otpada

Arhiva 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002