22.11.2003.

Poziv građanima za zamjenu obrazaca oružnih listova

Prijave protiv nemarnih!

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR

Pozivamo građane da u propisanom roku izvrše zamjenu obrazaca oružnih listova, jer će po isteku navedenog roka biti podnešene prekršajne prijave protiv onih građana koji ne zamijene oružne listove.

Ujedno upozoravamo građane da je rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja, propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (NN 19/02) istekao dana 30.06.2003. godine, te da će se protiv građana koji nisu uvjerenja dostavili do tog datuma podnositi prekršajne prijave, sukladno članku 12 Zakona o oružju.

Načelnik

Zoran Cvetnić

 

Poziv građanima za zamjenu obrazaca oružnih listova

Arhiva 2003

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002