01.11.2003.

Protest antifašista

PROTESTIRAMO!

U Samoborskom listu od 18.10. ove godine objavljen je reprint novina istog naziva iz 1942. godine. Između ostalog u tom je izdanju objavljen i članak pod nazivom “Upisivanje u Ustaški pokret”, potpisan od Tabornika.

Podsjećamo da je prema Ustavu Republika Hrvatska sljednica ZAVNOH-a, a ne Nezavisne države Hrvatske, a da je objavljivanje sličnih članaka prema pozitivnim zakonskim propisima zabranjeno.

Činjenica da se radi o reprint izdanju ne mijenja sadržajnu stranu članka.

Može se samo pretpostaviti što se sve pod krinkom reprinta može ponovno objaviti, te time upitnim učiniti same temelje hrvatske države.

Zbog svega toga najoštrije protestiramo i nadamo se da se takvi i slični slučajevi više neće ponavljati.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Samobora i Svete Nedelje

 
01.11.2003.

Neugodni mirisi u Rudarskoj dragi

Što to tamo smrdi?

Neugodni mirisi u Rudarskoj dragi

Mirjana i Antun Tomašević bračni su par koji već godinama živi u Rudarskoj dragi. Posljednjih se mjeseci u tom kraju, kako tvrde, svako predvečerje, oko 18 sati javlja vrlo neugodan miris, a za koji smatraju da je miris plina. Nesnosni miris i njegovi pravi uzroci nisu otkriveni. Ostali stanovnici Rudarske drage potvrdili su izjave bračnoga para Tomašević, a s obzirom da se u blizini Rudarske drage nalazi tvornica Kristal, smatrali su da postoji realna mogućnost da je ona uzrokovala navedene mirise.

U tvornici Kristal primio nas je voditelj proizvodnje Marijan Kralj koji negira bilo kakvu mogućnost da je Kristal odgovoran za neugodne mirise. ˛Posjedujemo sve certifikate Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja koji kažu da zadovoljavamo sve ekološke kriterije. Osim toga, kao energent koristimo zemni plin, baš kao i sva ostala kućanstva˛ - napomenuo je Kralj, koji nas je zatim proveo kroz cijelu tvornicu Kristal gdje je sve, kako se bar nama činilo, bilo u najboljem redu. Kralj je još naglasio da je Kristal otvoren za sve, te je u posjetu pozvao sve one koji smatraju da je tvornica uzrok neugodnih mirisa u Rudarskoj dragi.

Po svemu sudeći, priča o "rudarskim miomirisima", koji u predvečerje ometaju spokoj stanovnika uz Rudarsku Gradnu, imat će i svoj nastavak. O njenom raspletu obavijestit ćemo vas u narednim brojevima.

Mladen Sirovica

FOTO: Voditelj proizvodnje tvornice Kristal Marijan Kralj

 
01.11.2003.

Što to tamo smrdi II.

Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja

Poštovani,

temeljem Vasše predstavke u vezi sa širenjem neugodnih mirisa iz prostora

tvrtke ROGAŠKA KRISTAL d.o.o., te iz uzgajališta gljiva, možemo Vas

obavijestiti sljedeće:

Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja obavila je

nadzor tvrtke ROGAŠKA KRISTAL d.o.o. tijekom 2001. godine, temeljem kojeg je izdano Rješenje s propisanim mjerama postupanja. S obzirom da Vaša

predstavka ukazuje i nadalje na mogućnost širenja onečišćenja iz

navedene tvrtke, inspekcija zaštite okoliša ponovo će obaviti nadzor.

Što se tiče uzgajališta gljiva, koje ste naveli kao potencijalnog

onečišćivača okoliša, a koje se također nalazi na prostoru Rudarske

drage, o istom nemamo saznanja, te će se inspekcijskim nadzorom utvrditi

činjenično stanje.

Jedinice lokalne samouprave u okviru samoupravnog djelokruga dužne su

temeljem čl. 16. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine br. 48/95.)

uspostaviti područne mreže za praćenje kakvoće zraka na svom području

(područna mreža), a predstavničko tijelo određuje lokacije postaja u

područnoj mreži i donosi program mjerenja kakvoće zraka, te osigurava

uvjete njegove provedbe. Podaci kakvoće zraka iz područne mreže su javni i

objavljuju se jedanput godišnje u službenom glasilu jedinice lokalne

samouprave i uprave.

U slučaju pritužbi građana da je došlo do prekomjernog onečišćenja

zraka, člankom 18. istog Zakona predviđena je mogućnost izvršenja

posebnih mjerenja, o čijem sadržaju i financiranju odluku donosi

poglavarstvo grada / općine.

S poštovanjem.

Kabinet ministra

 

Protest antifašista

Neugodni mirisi u Rudarskoj dragi

Što to tamo smrdi II.

Arhiva 2003

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002