22.03.2002.

Bedeničić uspješno "cijedi" poduzeće u čijem vlasništvu Grad Samobor ima vlasnički udjel

Kako do pravih podataka?

Bedeničić uspješno

5. ožujka održana je u javnobilježničkom uredu Ljubice Jožinec u Samoboru skupština društva SEZNA, radijskog koncesionara i izdavača Samoborskih novina. Kako smo saznali iz razgovora s Krešimirom Petrokovim, koji je na spomenutoj skupštini zastupao Grad Samobor, skupština je protekla u ozračju netrpeljivosti i predbacivanja. Za one koji ne znaju, Grad Samobor u SEZNI, a slijedom dobro poznatih privatizacijskih i pretvorbenih "radnji" ima 14% posto vlasništva. Za to je u SEZNU unio sve ono što je Radio Samobor do tada bio - od imena do opreme, dok su ostali unijeli dobru volju, političku moć HDZ-a i tadašnje članstvo Ivice Bedeničića u Vijeću za telekomunikacije.

Danas, kako je pokazala i skupština, SEZNA spomenutom Bedeničiću služi za zaradu bez rada, tj. za stalno i neometano izvlačenje novca, pa mu je tako samo u 2001. godini isplaćeno 42.000 kuna honorara za navodne marketniške usluge.

Naravno, do podataka o tome kakve je to "marketinške usluge" obavio za SEZNU suvlasnici ne mogu doći. Njihovu tajnost štite Bedeničićev opunomoćenik na skupštini Franjo Bašić i direktorica Diana Koller. Ta "novinarka godine" naravno dobro zna da nikakvih marketinških usluga nije bilo i da se radi o klasičnom cijeđenju novca iz poduzeća u kojem se posjeduje većinski vlasnički paket. No, budući da je i ona do grla u igri s tim društvom i da Bedeničić za sada ne zbori o načinu na koji je vodila poslovanje, zavjerenička šutnja traje i dalje.

Možda će svi oni "propjevati" u tijeku kriminalističke istrage koja se o prije spomenutim pretvorbenim malverzacijama trenutačno vodi u SEZNI.

Sigurno je samo to da bi bilo kakvo produžavanje koncesije, odnosno prava na emitiranje radijskog programa njima i njima sličnima bila civilizacijska i kulturna sramota za ovaj Grad i državu.

Robert Škiljan

FOTO:

Direktorica SEZNE Diana Koller skriva od suvlasnika poduzeća marketinške ugovore koje je navodno sklapao većinski vlasnik Ivica Bedeničić.

 

Bedeničić uspješno "cijedi" poduzeće u čijem vlasništvu Grad Samobor ima vlasnički udjel

Arhiva 2002

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003