28.04.2020.

Proširen popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta u sportu

FINANCIJSKE POTPORE - Bit će i za rekreativce

Proširen popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta u sportu

Na prijavu za potporu, sukladno članku 14. Zakona o sportu, pravo dodatno ostvaruju i udruge sportske rekreacije, koje su registrirane za neku od sportskih djelatnosti, poput univerzalnih sportskih škola i drugih korisnih sportsko-rekreativnih aktivnosti za građane.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport Tomislav Družak donio je Odluku o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta pogođenim koronavirusom (COVID-19), kojom se proširuje popis pravnih osoba u sustavu sporta koje imaju pravo potpore. Izmjenom odluke omogućuje se prijava i drugim sportskim udrugama osim do sada obuhvaćenih klubova, sportskih saveza na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave te sportskih zajednica.

Svi ostali uvjeti iz odluke ostaju isti. Kako bi dobio pravo na potporu poslodavac ne smije koristiti niti jednu drugu potporu ili mjeru za očuvanje radnih mjesta za radnike za koje traži potporu, zatim, s radnikom za kojeg traži potporu poslodavac mora imati sklopljen ugovor o radnom odnosu najkasnije s danom 19. ožujka 2020. godine. Nadalje, trošak plaće radnika za kojeg se traži potpora ne smije biti financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u sportu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora (proračuna lokalne, regionalne ili državne razine), a radnik za kojeg se traži potpora mora biti zaposlen na neodređeno ili određeno radno vrijeme i prijavljen na puno ili nepuno radno vrijeme. Uz navedeno, poslodavac mora biti solventan u trenutku prijave na mjeru potpore, a potporu može zatražiti za najviše 10 radnika.

Iznos potpore po radniku je do 3.250 kuna za mjesec ožujak te do 4.000 kuna za travanj i svibanj, a u proračunu Središnjeg državnog ureda za šport za tu svrhu prenamjenom je osigurano 40 milijuna kuna.

T.I.

 

Proširen popis korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta u sportu

Arhiva 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002