21.08.2016.

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2017. godini

NATJEČAJ - Javite se do 20. rujna!

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2017. godini

Samoborski športski savez objavio je Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2017. godini.

Pravo sudjelovanja u javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Samoboru, a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11. i 86/12.) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

Poziv je otvoren do 20. rujna 2016. godine.

Detalji za prijavu su objavljeni na web stranici Samoborskog športskog saveza www.samoborski-sport.hr.

S.S.

 

Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2017. godini

Arhiva 2016

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002