18.07.2015.

Objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada samobora u 2016.

NATJEČAJ - Kako do sredstava za sport

Objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada samobora u 2016.

Samoborski športski savez objavio je javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2016. godini.

Pravo sudjelovanja u javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Samoboru, a koje temeljem Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11. i 86/12.) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

Javni poziv je otvoren do 14. rujna 2015. godine.

Detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje objavljenima na web stranici Samoborskog športskog saveza. www.samoborski-sport.hr.

S.S.

 

Objavljen javni poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada samobora u 2016.

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002