02.07.2015.

Usvojen novi Statut Samoborskog športskog saveza

SŠS - Usvojen novi Statut

Usvojen novi Statut Samoborskog športskog saveza

Skupštinska sjednica Samoborskog športskog saveza održana 1. srpnja prošla je brzo i bez rasprave.

Uz veliku prisutnost članova Skupštine, glavna točka dnevnog reda bilo je usvajanje novog Statuta Samoborskog športskog saveza koji mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama do 30. rujna 2015. godine, a koji je jednoglasno usvojen.

Pri razmatranju prijedloga Statuta predsjednik SŠS-a Miro Kelečić istaknuo je da je na izradi Statuta radila radna skupina (Darko Župančić, Mario Vlahović i Marijana Radek) izabrana od Izvršnog odbora te na kraju i uže Predsjedništvo, koje je zaključilo prijedlog Statuta.

Prijedlog novog Statuta Samoborskog športskog saveza poslan je svim članovima Saveza i objavljen na web stranicama te je 15 dana bio otvoren za raspravu, primjedbe i prijedloge. Predsjednik je naveo da je izrađen dobar i kvalitetan materijal i temeljni akt saveza. Usvajanjem novog Statuta javila se potreba za ponovnim usvajanjem Poslovnika o radu Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora te odluka o stažiranju novoformiranih članica SŠS-a.

Savez je od ove godine na sebe ponovno preuzeo i brigu o liječničkim pregledima samoborskih sportaša pa je za tu namjenu rebalansom odobreno 200 tisuća kuna od Grada Samobora, kao i dodatnih 30 tisuća kuna za radove i realizaciju projekta Fitness park Samobor.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2015. godinu su također bile jedna od točaka dnevnog reda sjednice koja je usvojena jednoglasno i bez rasprave.

Ispred Grada Samobora nazočne je predstavio Marijan Kižlin te je okupljenima ponovo potvrdio informaciju da je potrebno da sve udruge do 30. rujna 2015. usklade svoje Statute sa Zakonom o udrugama te da će uskoro Grad raspisati javni natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva od interesa za Grad Samobor i pozvao sve predstavnike udruga da pripreme programe i da se jave na isti.

Isto tako je napomenuo da je u tijeku natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2015. te pozvao sportske udruge da kandidiraju osobe koje udovoljavaju uvjetima za ostvarenje priznanja.

M.R.

 

Usvojen novi Statut Samoborskog športskog saveza

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002