11.05.2019.

Željko Koščica, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Malo nam fali do potpunog zadovoljstva

Željko Koščica, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Duga je povijest samoborskog vatrogastva, o čemu svjedoče i prvi pisani propisi o zaštitnim mjerama u slučaju izbijanja požara na području Samobora s kraja 18. stoljeća. Od tada pa do danas vatrogasni dobrovoljci i, kasnije, profesionalci, spašavaju ljude i njihovu imovinu kada se za to iskaže i najmanja potreba. Svojim nesebičnim radom na korist zajednice stekli su vremenom i zasluženi status među svojim sugrađanima. Ni danas nije drukčije, tim više što su razvojem modernih tehnologija potrebe za njihovim znanjima i vještinama još i veće.

Na području Grada Samobora danas djeluje 20 dobrovoljnih vatrogasnih društava, od Petkovog Brega, preko Bobovice, Vrbovca i Molvica, sve do najmlađeg DVD-a osnovanog u Novom Selu Žumberačkom. Zasluga je to ponajprije samih članova ovih društava, dobrovoljnih vatrogasaca, ali i vrlo uspješnih voditelja i zapovjednika, koji su se, posebno unazad zadnjih desetak godina, ponovno izborili i postali ne samo čuvari i branitelji od požara i prirodnih nepogoda, već i nositelji razvoja i društvenih događanja u svojim mjestima.

Naši vatrogasci, srećom, što uvijek iznova potvrđuju njihovi kolege iz drugih gradova i mjesta ne samo u Zagrebačkoj županiji, već i šire, dobro su opremljeni zahvaljujući dodatnoj financijskoj potpori i ulaganjima Grada Samobora, koji svoju vatrogasnu zajednicu prepoznaje kao stožerni čimbenik u sustavu cjelokupne civilne zaštite.

O tome što sve danas radi i kako djeluje Vatrogasna zajednica Grada Samobora govori njezin predsjednik Željko Koščica.

Kakvo je aktualno stanje u Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora, obzirom na članstvo i njihovu opremljenost?

Vatrogastvo u Gradu Samoboru je u uzlaznoj putanji. Standard vidljivo raste, ne samo što se tiče opreme za vatrogasce, već i po opremljenosti i broju vatrogasnih domova, a najvažnije od svega je što imamo velik interes mladih za rad u vatrogasnoj zajednici. Među njima je i dosta žena, od kojih su neke postale i predsjednice svojih DVD-a te su jako aktivne i u Skupštini. Mislim da su pomaci u samoborskom vatrogastvu doista pozitivni i vidljivi.

U što bi dodatno trebalo uložiti ili bolje opremiti, kako bi uvjeti bili još bolji?

Uvijek je problem starost dijela opreme, koju onda treba i mijenjati. Evo, najstarije vozilo, koje ima više od 40 godina, ima DVD Rude, a trebala bi nam i nova cisterna za Javnu vatrogasnu postrojbu te još koji manji auto ili kombi, primjerice za DVD Klokočevac. No, ti nedostaci ne remete opću sigurnost građana i samih vatrogasaca.

Bliži se svibanj, Mjesec zaštite od požara. Na što ćete ove godine usmjeriti svoje aktivnosti?

Uvijek je najvažnija prevencija. Kako je bila blaga zima, uglavnom bez snijega, ostalo je puno suhe trave i lišća na poljoprivrednim površinama, što građani nikako ne bi na otvorenom smjeli spaljivati bez nadzora. Znači, ukoliko i postoji takva potreba, molimo sugrađane da obavijeste naše vatrogasce, koji će onda dati procjenu rizika i uputiti ih kako da obave spaljivanje.

Kakvi su odnosi Vatrogasne zajednice i Grada Samobora, koji već niz godina aktivno i finacijski potpomaže vatrogasce?

To je točno. Mogu reći da smo jako zadovoljni praćenjem Grada Samobora, jer su naši gradski čelnici svjesni da su upravo vatrogasci ona služba koja će odmah reagirati u svim potrebama i situacijama. Shvatili su, također, i važnost dobrovoljnih vatrogasnih društava, koja, uz Javnu vatrogasnu postrojbu, čine i najveći dio vatrogasne zajednice. Uz profesionalce, članovi naših 20 DVD-a, koliko ih sada imamo, u doslovce 5 minuta već su spremni za izlazak na teren. To nam svima daje veliku sigurnost.

Je li područje Samobora, obzirom na konfiguraciju i širinu terena, dovoljno pokriveno? Treba li nam još dobrovoljnih vatrogasnih društava?

Od prošle godine aktiviran je i DVD na Žumberku, a ima interesa za osnivanje još dva DVD-a u ovom ravničarskom dijelu, a govorim o Rakovom Potoku i području Kladja i Rakovice. No, nije to tako jednostavno, jer trebamo ljude s potrebnom stručnom spremom koji će zadovoljiti postojeće propise i zakone, ali i aktivno djelovati. Zato su nam školovanje i edukacija članstva prioritet, jednako kao i praćenje trendova u vatrogastvu, koji se brzo mijenjaju. Proteklih godina svjedočimo brojnim elementarnim nepogodama i tehničkim intervencijama u kojima je nužna prisutnost vatrogasaca, dakle, ne radi se samo o požarima.

Možemo reći da Grad Samobor ima i elitnu profesionalnu Javnu vatrogasnu postrojbu. Kako s njima surađujete?

S našim profesionalcima jako dobro surađujemo, jer imamo i zajedničkog zapovjednika, što je i logično. Doduše, nije uvijek bilo tako. JVP je naš sastavni dio pa su i veze vrlo čvrste, tim više što su svi zaposlenici ujedno i članovi nekog od DVD-a na svojem području. Dakle, jedina je razlika ta što su oni profesionalci, a mi dobrovoljci.

Kako samoborski vatrogasci "kotiraju" u odnosu na Vatrogasnu zajednicu Zagrebačke županije i kakva je ta suradnja?

Član sam i Kolegija predsjedništva Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije pa mogu reći da se itekako ističemo, ne samo svojim radom, organizacijom i brojnošću, već i participiranjem u gradskom proračunu, što u nekim sredinama na razini županije nije tako. Naravno da nam uvijek nešto nedostaje i nikad nećemo biti u potpunosti zadovoljni, jer nitko i ne može uvijek sve imati, ali bilo bi nam još bolje uz jaču županijsku podršku.

/Samoborske novine)

 

Željko Koščica, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Samobora

Arhiva 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002