19.10.2018.

Ivica Karoglan, direktor Komunalca d.o.o.

Kontrolingom do veće efikasnosti i ušteda

Ivica Karoglan, direktor Komunalca d.o.o.

Jedno od samoborskih javnih poduzeća čiji je rad ponajviše vidljiv građanima sigurno je Komunalac d.o.o.. Široka lepeza poslova, od odvoženja otpada, održavanja prometnica, javne rasvjete, održavanja javnih površina, groblja i organizacije ukopa, do upravljanja stambenim zgradama, tržnicama i parkirnim mjestima, čine njihov rad i poslovanje svakodnevno javno vidljivim i podložnim ocjenjivanju i kritikama.

O poslovanju Komunalca i aktualnostima iz tog poduzeća razgovarali smo s njegovim direktorom Ivicom Karoglanom.

Građanima su odnedavno podijeljene kante za odvajanje otpada. Kako ocjenjujete taj proces? Kakva su iskustva? Kada će biti izgrađena sortirnica otpada na Trebežu?

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada traje od travnja, a te su spremnike za biootpad, papir, plastiku i metal do sada dobili korisnici svih gradskih četvrti u Samoboru, korisnici u Bregani, Lugu Samoborskom i Podvrhu. Dosad je podijeljeno 10 833 spremnika, a podjela se nastavlja i po drugim mjesnim odborima. Prema planu podjele uskoro će spremnike za odvojeno prikupljanje otpada dobiti korisnici u Hrastini Samoborskoj, Domaslovcu, Farkaševcu Samoborskom, Maloj Rakovici, Velikoj Rakovici, Kladju, Maloj Jazbini, Velikoj Jazbini, Vrhovčaku i Dubravi Samoborskoj. Zadovoljni smo, jer smo uspjeli građanima omogućiti odvajanje otpada na kućnom pragu. Uložili smo mnogo truda, vremena i financijskih sredstava kako bismo bili među prvima u Hrvatskoj koji ispunjavaju odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Sva potrebna dokumentacija za izgradnju sortirnice je pripremljena te trenutno čekamo najavljeni javni poziv za izgradnju sortirnice od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Samoborsko je sajmište omiljeno mjesto kupovine, ali i susreta brojnih građana. No, velik problem predstavlja neodgovarajuće parkiralište. Već se razmišlja o njegovom proširenju. U kojoj je to fazi?

Planiramo otvoriti novo parkiralište kraj baze Zimske službe i šatora, ukoliko se za to stvore potrebni uvjeti.

Kako posluje Autobusni kolodvor? Kolike su kreditne obveze za njegovu izgradnju opterećenje za Komunalac i do kada?

Autobusni kolodvor redovno posluje, a kredit za izgradnju Autobusnog kolodvora Samobor ne predstavlja opterećenje za poslovanje trgovačkog društva Komunalac d.o.o.

Snježna sezona je pred vratima. Ima li novosti u Zimskoj službi?

Zadaci su ostali isti, a završne pripreme za Zimsku službu su u tijeku. Pregledavaju se vozila, posipači i ralice te stiže i posipni materijal, koji je nakon postupaka javne nabave ugovoren za čitavu sezonu. Do sada je dostavljeno 1500 m3 kamenog materijala i 1000 tona soli za posipavanje cesta.

Blizu je i kraj godine. Kakve poslovne rezultate očekujete?

Očekujemo pozitivan financijski rezultat te pozitivne ekonomske učinke u poslovanju od uvođenja kontrolinga u segmentu kvalitetnijeg upravljanja troškovima.

Što je to kontroling?

Kontroling je funkcija koja se temelji na učinkovitom upravljanju troškovima i planiranju troškova na godišnjoj razini za svaku službu unutar poduzeća. Implementacijom kontrolinga, osim direktnog smanjenja troškova kroz objedinjenu nabavu, omogućit će se i efikasnije funkcioniranje organizacije i poslovnih procesa. Kontroling je ujedno i savjetodavna funkcija, čiji je zadatak Upravi pružiti pravovremene informacije o potencijalnim opasnostima unutar procesa te predlagati mjere za efikasnije korištenje resursa i pravodobno reagiranje na promjene iz okruženja. S kontrolingom smo krenuli u najbolje moguće vrijeme, obzirom na to da je prije dva mjeseca na snagu stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji propisuje obvezu odvojenog praćenja prihoda i troškova po pojedinim vrstama djelatnosti. Na taj ćemo način ispuniti i zakonsku obvezu, a istovremeno smanjiti troškove i povećati efikasnost u radnim procesima.

Stanovnici Južnog naselja žale se na polupodzemne spremnike, jer su po njima preveliki, a rijetko se prazne pa ljeti šire neugodan miris. Što se može napraviti?

Moguće je da se ljeti, kada kod biootpada odloženog u miješani komunalni otpad dolazi do brže fermentacije uslijed visokih temperatura, povremeno osjeti neki neugodan miris, no to zaista nije dugo. Polupodzemni spremnici ostaju, a ukoliko se ljeti primijete neugodni mirisi, povećat ćemo broj odvoza o svom trošku. Kroz ostatak godine, zbog nižih temperatura, neće biti problema.

Primjedbe su i na manji broj kontejnera za staklo.

Nema ih manje, nego su neki, upravo na zahtjev građana, izmješteni na drugu poziciju. Kontejneri za staklo nalaze se na 54 lokacije u Samoboru.

Za kraj, kakva je suradnja s gradskom upravom?

Izvrsna, kao i proteklih godina. Zajedničkim snagama uspijevamo rješavati sve izazove s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.

(Samoborske novine)

 

Ivica Karoglan, direktor Komunalca d.o.o.

Arhiva 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002