02.04.2012.

Predsjednik Uprave Fantazije Slaven Čolak i izvršni direktor Artur Gedike za Glasnik Samobora i Svete Nedelje govore o Fantasylandu

Tražimo odgovornost onih koji su svojim nezakonitim postupanjem pričinili štetu Fantasylandu, Samoboru i Hrvatskoj!

Predsjednik Uprave Fantazije Slaven Čolak i izvršni direktor Artur Gedike za Glasnik Samobora i Svete Nedelje govore o Fantasylandu

S obzirom da se čini kako su sve birokratske barijere konačno probijene te se bliži trenutak početka konkretnih radova na projektu Fantasylanda u Samoboru, provjerili smo situaciju kod predsjednika uprave Fantazija projekta Slavena Čolaka i glavnog izvršnog direktora Artura Gedikea koji su nam otkrili kakvi su konkretni planovi vezani uz Fatasyland, zašto se čitava priča toliko oduljila te kako bi realizacija ovog projekta trebala utjecati na njih, ali i na Samobor.

Pitanje koje sve zanima i koje se uporno postavlja već više od dvije godine - kad počinju radovi na izgradnji Fantasylanda?

Gedike: Ključni pojam u odgovoru, kao i u pitanju, jest svakako upornost, samo u drugom smislu. Dakle, da biste danas bili pokretač projekta ili posla, doista morate biti vrlo uporni i otporni. Bez upornosti projekt Fantasyland danas ne bi bio najrazvijeniji projekt ovog ili bilo kojeg drugog tipa u regiji. Upravo zbog naše upornosti, ali i predanosti i profesionalnosti svih koji su surađivali na projektu, danas je uopće moguće razgovarati o početku radova. Prva faza izgradnje kompleksa je izgradnja i stavljanje u funkciju vodenog parka. Početak radova na vanjskom dijelu parka je u lipnju ove godine, a završetak u roku od dvanaest mjeseci.

Kako objašnjavate birokratsku trakavicu s Hrvatskim fondom za privatizaciju (HFP), odnosno Agencijom za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), zbog koje čitav projekt kasni već više od dvije godine?

Čolak: Projekt Fantasyland je kompleksan projekt čija realizacija, osim izgradnje, podrazumijeva čitav niz složenih predradnji ne samo u organizacijskom smislu, već i u svim ostalim segmentima potrebnim za realizaciju ovako složenog projekta. S Gradom Samoborom je od samog početka uspostavljena kvalitetna suradnja, usmjerena u cilju što brže realizacije projekta. Imenovan je koordinacijski tim sastavljen od predstavnika Grada Samobora i Fantazija projekta, čiji je zadatak potpora realizaciji projekta i koordinacija svih aktivnosti uz kontinuirano izvještavanje javnosti o učinjenim koracima. U tom periodu napravljeno je zaista mnogo, odnosno sve što je bilo u ingerenciji Grada Samobora i Fantazija projekta. Međutim, da ne bi sve bilo tako idilično, pobrinuo se Hrvatski fond za privatizaciju, odnosno bivši predsjednik fonda i "stručne službe HFP-a". Od lipnja 2009. godine tvrtka Fantazija projekt je pokušavala uspostaviti komunikaciju s HFP-om, kako bi se održao zajednički sastanak stručnih službi Grada Samobora, HFP-a i Fantazija projekta, no bez uspjeha. Parcelacijski elaborat vodenog parka izrađen u lipnju 2009. godine, potpisan od strane Grada Samobora i Zagrebačkog holdinga u kratkom i zakonskom roku, dostavljen je na potpis bivšem čelniku HFP-a. Tvrtka Fantazija projekt je 777 dana čekala na potpis parcelacijskog elaborata od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju, iako je uobičajeni rok rješavanja na nivou cijele Hrvatske 15 dana. U tih 777 dana uputili smo 332 dopisa prema svim nadležnim institucijama Republike Hravatske i ostalim relevantnim institucijama, kako bi se spriječilo nezakonito postupanje i činjenje enormne štete projektu Fantasyland i Republici Hrvatskoj od strane "odgovornih" osoba u HFP-u. Svi izvršeni inspekcijski nadzori, revizije i kontrole su potvrdili da su sve tvrtke Fantazija koje sudjeluju u realizaciji projekta Fantasyland ispunile sve zakonske i ugovorne obveze. Uz navedeno, i svi sudski postupci su okončani pravmoćnim sudskim rješenjima u korist svih tvrtki Fantazija te su odbijeni svi prijedlozi i zahtjevi HFP-a kao neutemeljeni i neosnovani, a samim time i nezakoniti. Tek nakon smjene bivših čelnika fonda, nakon 777 dana čekanja, potpisan je parcelacijski elaborat vodenog parka. Smatramo da nije bilo potrebno čekati 777 dana da bi se uvidjelo nezakonito postupanje čelnih osoba HFP-a, s obzirom da su svi nadležni o svemu i na vrijeme bili upoznati.

Možda kratko da razjasnimo i podsjetimo čitatelje na jednu stvar - tvrtka Fantazija nije vlasnik čitavog kompleksa nekadašnjeg Šmidhena, nego 26% zemljišta, dok je ostatak u vlasništvu države.

Čolak: Tvrtka Fantazija projekt je 100%-tni vlasnik svih nekretnina na bivšem kompleksu Šmidhen. Postojeći hotel, motel, bazeni i ostali objekti na bivšem kupalištu Šmidhen su uklonjeni temeljem dozvole za uklanjanje objekata, izdane od nadležnih tijela Grada Samobora. Za dio zemljišta koji se nalazi u suvlasništvu Republike Hrvatske i Fantazija projekta sklopljen je ugovor o pravu građenja na rok od 50 godina. Takav model suradnje predstavlja jedan od najboljih oblika suradnje, kojim se omogućuje realizacija projekata na zemljištu koje se nalazi u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske.

Koliki su do sada troškovi projekta? Hoćete li tražiti da vam se oni na neki način kompenziraju ili plate, dobijete li službenu potvrdu nadležnih institucija da ste neopravdano zadržavani u realizaciji projekta?

Čolak: Da je projekt Fantasyland neopravdano i protupravno opstruiran, tvrtka Fantazija projekt je znala još 2009. godine, o čemu je i izvijestila Hrvatski fond za privatizaciju, Upravni i Nadzorni odbor HFP-a, Vladu Republike Hrvatske i hrvatsku javnost. Svi provedeni inspekcijski nadzori, revizije, kontrole i pravomoćna sudska rješenja su u cijelosti potvrdili da je projekt Fantasyland bezrazložno i nezakonito opstruiran. Iz tog razloga tražimo odgovornost onih koji su svojim nezakonitim postupanjem pričinili štetu projektu Fantasyland, Gradu Samoboru i Republici Hrvatskoj. Dosadašnji redovni troškovi vezani uz realizaciju projekta Fantasyland Šmidhen su izraženi u milijunima EUR-a, a neplanirani troškovi prouzročeni nezakonitim postupanjem bivših čelnika HFP-a su znatno veći. Samo orijentacije radi, u razdoblju od protekle dvije godine čekanja, samo troškovi plaća, poreza i doprinosa za zaposlene u tvrtkama Fantazija iznose više od 10 milijuna kuna. Možete onda zamisliti koliki su ostali troškovi! A sad zamislite koliko bi prihoda ostvario proračun Grada Samobora i Republike Hrvatske da je u istom razdoblju projektu Fantasyland omogućeno otvaranje 300 novih radnih mjesta! Svi zaposleni u Fantasylandu, skoncentrirani su isključivo u cilju što skorijeg početka izgradnje vodenog parka kao prve faze izgradnje kompleksa Fantasyland. U međuvremenu je potpisan i parcelacijski elaborat za hotelski kompleks, i to u roku od 12 dana, što pokazuje jedan potpuno drugačiji model funkcioniranja u tijelima državne uprave. Prije nekoliko dana potpisan je i ugovor s Gradom Samoborom i Republikom Hrvatskom za gradnju vanjske infrastrukture. Pozitivni pomaci se očito događaju i sigurni smo da nitko više neće moći neosnovano, a kamoli nezakonito, opstruirati bilo koji projekt u Republici Hrvatskoj.

Kako su na čitavu situaciju sa stalnim odgodama reagirali investitori? Pretpostavljam da iza vas i dalje stoji ruski investicijski fond, kao što je bilo nekoliko puta spomenuto u medijima.

Gedike: Od srpnja 2010. godine naš projekt ima ugovoreno financiranje i suradnju s partnerima iz Ruske federacije. Odnos je tijekom cjelokupnog razdoblja bio pozitivan i čvrst, a u intenzivnu komunikaciju su bila uključena veleposlanstva Republike Hrvatske u Moskvi i Ruske Federacije u Zagrebu. Krajem 2010. godine u Hrvatskoj je boravilo i izaslanstvo naših ruskih partnera i njihovih suradnika, a posebno plodne susrete i kontakte smo svi zajedno imali u Gradu Samoboru, uključujući i susret s gradonačelnikom Krešom Beljakom. I ovih dana smo u intenzivnim kontaktima glede finalnih dogovora u pogledu početka realizacije ugovorene suradnje.

Koliko su odgode početka građenja utjecale na isplativost čitavog projekta? Što je potrebno ostvariti kako bi Fantasyland bio profitabilan svojim vlasnicima?

Gedike: Studije izvodljivosti koje smo radili u nekoliko navrata, a koje redovito dorađujemo u suradnji s Horwath consultingom, uzimajući u obzir sve elemente i okolnosti, od globalnih kretanja na tržištima kapitala, tržišnih trendova u turizmu, do vremenskog aspekta realizacije projekta, ukazuju na visoku razinu isplativosti projekta, s time da mi planiranje u svakom slučaju prilagođavamo realnosti, kako u prihodovnoj, tako i rashodovnoj strani. Pri tom planiranju nam je pristup bio konzervativan, dakle oprezan, ali i uz konzervativan pristup je projekt vrlo jasno i čvrsto profitabilan od prve faze nadalje.

Što će sve obuhvaćati radovi u 1. fazi? Poznato je da je aquapark tek prvi dio čitavog projekta koji uključuje zabavni park, sportsko-rekreacijski centar i hotele. U kojim rokovima, koliko god nezahvalno to bilo predviđati, se može očekivati realizacija pojedinih faza?

Gedike: Prva faza projekta je Fantazija vodeni park. Preciznije, tehnički, prva faza ima svoju 1.a podfazu i 1.b podfazu. U 1.a fazi će se realizirati vanjski dio vodenog parka i cjelokupna infrastruktura, a odmah nakon toga i unutarnja podfaza. Realizaciju svih faza očekujemo u okvirima 24 do 36 mjeseci.

Što je s popratnom infrastrukturom, prometnom i komunalnom? Hoće li njih raditi Fantazija ili je to obveza Grada Samobora? Također, jesu li dogovorene kakve gradske olakšice prema Fantaziji kako bi se dodatno pomoglo realizaciji projekta?

Čolak: Izgradnja vanjske infrastruture Grada Samobora predstavlja zajednički interes, isto kao i realizacija projekta Fantasyland u što je moguće kraćem roku. Gradnja vanjske infrastrukture je u nadležnosti Grada Samobora, ali s obzirom na zajednički interes izgradnje i trenutnu nemogućnost izdvajanja sredstava iz proračuna Grada Samobora, tvrtka Fantazija projekt je obavila načelne razgovore kako bi se pronašao model zatvaranja financijske konstrukcije. Kao prvi korak, tvrtka Fantazija projekt je preuzela obvezu plaćanja, umjesto Grada Samobora, za dio zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjenog za gradnju vanjske infrastrukture Grada Samobora. Gradonačelnik Samobora i gradska uprava su i do sada, a zasigurno će i ubuduće poduzimati korake koji će olakšati realizaciju projekta Fantasyland u cilju pokretanja cjelokupnog gospodarstva Grada Samobora i okolice.

Kakva je generalno bila suradnja s bivšim i sadašnjim lokalnim vlastima?

Gedike: Suradnja s Gradom Samoborom je od početka korektna. Sa sadašnjom administracijom uspostavili smo i redovite koordinacijske sastanke stručnih profesionalnih timova, koji su usmjereni na operativno upravljanje situacijama i koracima u realizaciji projekta, svatko iz svog djelokruga rada i ovlasti. S približavanjem početka realizacije projekta suradnja je sve fokusiranija i efikasnija, tako da smo mišljenja kako bi to mogao biti jedan od primjera kako to treba funkcionirati generalno.

Govoreći o projektu Fantasylanda, često se ističe i njegov utjecaj na lokalnu sredinu u smislu pozicioniranja Samobora kao velike turističke destinacije, ali i kroz otvaranje radnih mjesta. Kakva su predviđanja? Koliko će ljudi trebati zaposliti i kojih profila? Također, je li istina da ste već potpisali i ugovor o suradnji sa Samoborkom?

Gedike: Utjecaj projekta na razvoj lokalne ekonomije je doista velik i to kroz nekoliko esencijalnih područja. Na prvom mjestu je svakako dodatna artikulacija turističke ponude Grada Samobora, koji je i u ovom trenutku prepoznatljiv kao turističko odredište s vrlo specifičnom ponudom događaja, gastronomije, izletničke kulture itd. Osim artikulacije dodatne turističke ponude, Grad Samobor se kao destinacija pozicionira dodatno u segmentu industrije zabave na europskom zemljovidu takvih gradova. Za ljude u Samoboru i okruženju je to šansa za dodatni razvoj lokalnog poduzetništva u sferi obrtništva, gastronomije, B&B smještaja itd. Sam taj razvoj jamči generiranje dodatnih radnih mjesta. Što se tiče samog Fantasylanda, već početak rada vodenog parka podrazumijeva 200 novih radnih mjesta, a nakon dovršetka cijelog kompleksa je to oko 800 novih radnih mjesta najrazličitijih profila, od servisnih do tehničkih zanimanja. I ne samo to, veći dio ljudi će dobivati, pored novog iskustva, dodatnu edukaciju i usavršavanje, s obzirom na visoku razinu specifičnosti i zahtjeva kapaciteta koji se otvaraju u kompleksu Fantasyland. Strategija tvrtke jest da u tom smislu bude fokusirana na samoborsko tržište rada, tako da smo sigurni, pored toga što je to za nas kvalitetno rješenje, da će to produbiti i proširiti dinamiku zapošljavanja u Samoboru i okolici. Isto tako je strategija tvrtke da se u svakom slučaju što više osloni na lokalne, relevantne i konkuretne dobavljače, od faze izgradnje do stavljanja u funkciju svih segmenata kompleksa, a, naravno, i nakon toga u razdoblju pune uposlenosti kapaciteta. Osim što to predstavlja logično rješenje u ekonomici projekta, daje dodatan zamah lokalnoj ekonomiji i na ovoj razini, a razvoj Grada Samobora je ujedno i razvoj Fantasylanda. Vrijedi i obratno, naravno.

Kruno Solenički

 

Predsjednik Uprave Fantazije Slaven Čolak i izvršni direktor Artur Gedike za Glasnik Samobora i Svete Nedelje govore o Fantasylandu

Arhiva 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002