21.03.2012.

Inicijator izmjena Statuta Samoborskog športskog saveza Darko Šimunec

Politika samoborskog sporta svodi se na "rekla-kazala" po samoborskim birtijama

Inicijator izmjena Statuta Samoborskog športskog saveza Darko Šimunec

Vrijeme je za promjene u samoborskom sportu, moglo bi ukratko glasiti geslo inicijative koja je prihvaćena na Skupštini Samoborskog športskog saveza, dok bi ispod, malim slovima pisalo "i ograničiti ovlasti aktualnog tajnika". Inicijator ovih promjena je poznati samoborski sportski djelatnik Darko Šimunec, predsjednik Karate kluba Samobor i nekadašnji predsjednik Samoborskog športskog saveza. Što ga je potaknulo na akciju, kakve promjene se predlažu te što ga smeta u radu dugogodišnjeg tajnika SŠS-a Jure Horvata, pojasnio nam je u razgovoru.

Nakon što je na Skupštini prihvaćen prijedlog izmjena Statuta kojeg ste predlagač s grupom sportskih udruga, dio sportske javnosti to je protumačio kao "sapunanje daske" aktualnom tajniku Samoborskog športskog saveza. Radi li se tu doista o tome?

Vjerujem da je to tako protumačio samo jedan čovjek. Kada bi se stvarno radilo o "sapunanju daske", onda bi se djelovalo na sasvim drugi način, a ne bi se predlagale izmjene Statuta. Ako netko osobno smatra da se ovim demokratskim procesima koje smo pokrenuli ide protiv njega, onda se ta osoba mora zapitati radi li ona u redu i radi li svoj posao kako treba. Uostalom, ne razumijem što termin "sapunanje daske" uopće znači.

Rekli ste mi da Vas je na ovaj razgovor potaknula situacija koja se dogodila na samoj Skupštini SŠS-a vezana uz inicijativu za kretanje u izmjene Statuta. Konkretno, tvrdite da materijal koji je usvojen na Izvršnom odboru, i kao takav trebao biti ponuđen članovima Skupštine na razmatranje, u međuvremenu izmijenjen.

Tako je, dogodila se jedna manipulacija i obmana članova Skupštine, ali i članova Izvršnog odbora, koji su dva dana prije jednoglasno usvojili prijedlog predlagača, da bi se na Skupštini dogodilo nešto što se nikako nije smjelo dogoditi, a to je da jedan od zaključaka bude izmijenjen bez ičijeg znanja. Za to je, prema informacijama koje imam u ovom trenutku, odgovorna samo jedna osoba - tajnik Juro Horvat. Odigrao je prljavu igru i smatram da je to nešto najniže i najnemoralnije što je mogao napraviti i vjerujem da će zbog toga snositi barem nekakvu sportsko-političku odgovornost.

Konkretno, kažete da je izmijenjen zaključak koji se odnosi na rokove u kojima bi izmjene Statuta trebale biti odrađene.

Mi smo decidirano dali prijedlog da se krene odmah u izmjene i dopune Statuta, kako bi se prijedlog izradio u roku 2 mjeseca i da se nakon provedene procedure i razmatranja po klubovima sazove izvanredna Skupština sa samo jednom točkom dnevnog reda, a to su izmjene Statuta SŠS-a, sa završnim rokom 15. lipnja. Taj prijedlog je prihvaćen na Izvršnom odboru, da bi u materijalima koje je tajnik podijelio članovima Skupštine zaključak bio sasvim drugačiji, bez rokova i navođenja da će pripremu izmjena raditi tročlana komisija. Navedeno je samo da će se izmjene Statuta donijeti u roku 100 dana te da će nositelj izrade biti Žarko Adamek. To je bitna razlika u prijedlozima.

Kako vidite ulogu predsjednika SŠS-a u tome da se originalna odluka i ona koja je predočena Skupštini razlikuju? Je li on taj koji je odgovoran za materijale koji idu na Skupštinu?

Nisam bio siguran nakon Skupštine je li predsjednik igrao dvostruku ulogu i sjedi li na dvije stolice. Međutim, nakon razgovora s njim definitivno sam mišljenja da je bio obmanut u poznatoj maniri našeg tajnika i rekao mi je da mu je krivo što se to dogodilo s materijalima pa se nadam da će se i službeno očitovati prema svima nama, kako bi pojasnio zbog čega nije bilo korektno odrađeno ono što je odlučeno na Izvršnom odboru. No, to neka bude i pouka predsjedniku i Izvršnom odboru da uzmu stvar u svoje ruke i počnu raditi ono za što su izabrani.

Zbog čega ste uopće krenuli u inicijativu za izmjenom Statuta? Što se njima želi postići?

Krenulo se zato što predlagači (Karate klub Samobor, Judo klub Samobor, Karate klub Mladost i Školski športski savez) nisu zadovoljni radom Samoborskog športskog saveza. Postoji nešto što se zove redovna procedura u sportu, konkretno, redovna dotacija gradskih sredstava sa žiro računa Športskog saveza trebala bi se uredno i redovno prebacivati u dvanaestinama na krajnje korisnike, odnosno klubove. Međutim, procedura se počela zlorabiti i počeli su se favorizirati neki klubovi. Iz kojih razloga, u to ne bih ulazio. Osim toga, vrlo često se manipuliralo s ljudima po klubovima, petljalo se u svačije "dvorište", okretalo se ljude jedne protiv drugih. Sve je doživjelo kulminaciju prošle godine i smatrali smo da se nešto mora poduzeti, prekinuti takvu situaciju.

Čiju sve potporu imate za promjene koje predlažete?

U konaktima sa članovima Skupštine i IO-a nismo naišli na razmimoilaženje u stavovima da je ova inicijativa dobra. Svi osim jedne osobe su bili za to da se ide u promjene, jer se radi o dobroj stvari koja će predstavljati pomak u radu SŠS-a. Ne razumijem zašto bi itko bio protiv onoga što mi tražimo da se promijeni, a to je da se novci transferiraju redovito, da se šalju zapisnici sa sjednica IO-a tako da mi znamo što oni rade i o čemu odlučuju, da se da malo veća nadležnost još nekim ljudima u smislu odlučivanja o kriterijima u samoborskom sportu. Ovo sigurno ne ide nikome pojedinačno na ruku, nego svima nama.

Međutim, ako sam dobro iščitao prijedlog, poanta je u neku ruku ograničiti sadašnje ovlasti tajnika i raspodijeliti ih na neka druga tijela, odnosno predsjednika, Izvršni odbor, Skupštinu i stručne komisije.

Ne treba tajiti da je to jedan od glavnih razloga zbog kojeg je došlo do prijedloga izmjena Statuta, s obzirom da je tajnik, očito pod utjecajem dojma svoje velike moći, koju mu u neku ruku daje i sadašnji Statut, maksimalno počeo koristiti svoju poziciju. On ne radi u kolektivnom interesu samoborskog sporta, nego radi isključivo onako kako samo on misli da treba. A mišljenje samo jednog čovjeka nije najbolje rješenje. S izmjenama Statuta bismo regulirali da glavna odgovornost za SŠS bude na predsjedniku i na Izvršnom odobru, to bi bila "Vlada" samoborskog sporta. Slično kao što premijer Milanović ne može prebaciti odgovornost na svog tajnika, tako bi i u SŠS-u odgovornost trebala biti na predsjedniku i članovima IO-a. Tajnik bi, kao u svim normalnim organizacijama, trebao biti prvi operativac, koji će raditi u interesu sporta i biti odgovran IO-u. On trenutno nije odgovoran nikome osim Skupštini, koja se održava jednom godišnje pa je tako prostor za manipulacije bio gotovo neograničen i on je to maksimalno koristio. Zato su današnji odnosi u samoborskom sportu takvi da se više ne zna tko koga više mrzi, tko koga više napada i tko s kime više manipulira. Današnja politika samoborskog sporta se svodi na "rekla-kazala" po samoborskim birtijama.

Da li je "rekla-kazala" i priča kako ste u ovu inicijativu krenuli kako bi za svoj klub osigurali čim veći dio financijskog kolača, a sebi neku poziciju u SŠS-u?

Vrlo jasno i decidirano ću odgovoriti da ove izmjene Statuta neće ići nikome pojedinačno na ruku, nego svima nama u samoborskom sportu. Također, Karate klub Samobor se ne žali na sredstva koja dobivamo od SŠS-a. Naprotiv, smatramo da nas se sasvim solidno financira. A treće, i najvažnije, Darko Šimunec ne želi i neće biti član Izvršnog odbora, niti će se kandidirati, biti u Nadzornom odboru ili član bilo koje komisije, osim ove koja inicira izmjene Statuta.

Kako tumačite činjenicu da ste i Vi godinama bili predsjednik SŠS-a te kao takav surađivali sa sadašnjim tajnikom, a sada želite ograničiti njegovu ulogu?

Moram reći da sam imao dosta dobru suradnju s tajnikom dok sam bio predsjednik. Ali, želim istaknuti da je Juro Horvat u to vrijeme bio malo drugačiji tajnik. Tada su u Gradu puhali malo drugačiji vjetrovi, dok danas za sve loše što se događa u sportu on objašnjava da je to morao zbog gradske politike, da su mu tako "oni gore" naredili. On samim time sve svoje odluke koje samoinicijativno povlači prebacuje na Grad i gradonačelnika, koji je vrlo korektan prema sportu, a čak su podignuta i proračunska srestva za sport. Time tajnik nanosi veliku štetu gradonačelniku, ne igra dobru rolu i ne ponaša se u skladu s onim što je u njegovoj nadležnosti. Ja sam itekako sudjelovao u kreiranju SŠS-a, jer sam bio jedan od osnivača. Bio sam u IO-u čitavo vrijeme, osim unazad tri godine, nakon što sam dao ostavku na mjesto predsjednika, a bio sam i 6 godina predsjednik SŠS-a i moram reći da sam žalostan, ali i jedan od suodgovornih koji je dopustio da se ovako nešto dogodi. Zato se ispričavam samoborskoj sportskoj javnosti što sam jedan od sukrivaca da se u samoborskom sportu stvorio jedan ovakav tiranin.

K.S.

 

Inicijator izmjena Statuta Samoborskog športskog saveza Darko Šimunec

Arhiva 2012

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002