15.06.2007.

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i direktor PCS-a

Pozivamo gospodarstvenike na suradnju

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i direktor PCS-a

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, preuzeo je nedavno i dužnost direktora Poduzetničkog centra. Odmah ga je dočekalo nekoliko dogovorenih susreta i programa, što je bilo dovoljno za povod ovom razgovoru.

Ovih je dana održan susret gospodarstvenika Grada Samobora s gradonačelnikom. Što o tome možete reći?

Temeljem programa rada i iskazane inicijative održan je sastanak kojem je nazočilo 74 gospodarstvenika, koji su predstavljali 60-ak tvrtki, odnosno obrta. U okviru sastanka održana je i prezentacija stanja u gospodarstvu Grada Samobora s osvrtom na gospodarstvo jučer, danas i sutra. Cilj sastanka bio je uspostavljanje interaktivnog odnosa informiranosti i operativnijeg rješavanja potreba i stanja u gospodarstvu Grada. Održana prezentacija bila je osnova za daljnju raspravu, odnosno postavljanje upita i iznošenje prijedloga, a sve u svrhu poboljšanja stanja u narednom razdoblju.

Sudionicima ste podijelili i anketni listić. Možete li reći o čemu se zapravo radi i koja je bila svrha istoga?

Anketni listić je sadržavao 7 pitanja temeljem kojih bismo se kao Grad odredili prema stanju i potrebama u gospodarstvu. Tako je isti sadržavao upit o potrebi za građevinskim zemljištem, u kojem području Grada, kao i pretpostavljenoj cijeni koju su gospodarstvenici spremni platiti po kvadratnom metru. Nadalje, znajući da velik dio gospodarstvenika muči problem adekvatnog poslovnog prostora, postavili smo pitanje imaju li potrebu za istim, odnosno, ukoliko imaju, da naznače površinu, kao i zonu, odnosno područje za izgradnju.

Nedavno smo se odredili o problemima deficitarnih zanimanja u srednjoj stručnoj spremi, no, međutim, prema iskazanim potrebama i stanju na Zavodu za zapošljavanje, utvrđeno je da nedostaju i visokoobrazovni kadrovi pa je gospodarstvenicima ostavljena mogućnost da iskažu koje su to struke, odnosno zanimanja. Nadalje, sve više gospodarskih subjekata s područja Grada Samobora otvara svoja predstavništva u inozemstvu, prije svega u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbiji, te smo procijenili korisnijim i isplativijim jedinstveno djelovati na tržištu navedenih država. Stoga smo postavili pitanje imaju li potrebe za predstavništvom u inozemstvu.

U protekloj godini započeli smo i s osposobljavanjem gospodarstvenika za uvođenjem sustava kvalitete (ISSO i HACCAP). Isto smatramo nužnim i u daljnjem razdoblju te smo postavili i to pitanje, kako bismo utvrdili interes i ciljano djelovali na određeni gospodarski subjekt. I, na kraju, postavili smo pitanje koje je kroz raspravu dobilo najviše podrške, a isto se odnosi na potrebu osnivanja Poslovnog kluba Samobor. Obrtnici svoje interese ostvaruju preko Udruženja obrtnika, dok gospodarstvenici, tvrtke i trgovačka društva nemaju na području Grada Samobora svoje predstavništvo preko kojeg bi artikulirali svoje interese, probleme i slično. Gospodarstvenicima je ostavljena i mogućnost da ocijene svoju suradnju i odnos s Upravnim odjelom za gospodarstvo i Poduzetničkim centrom te da definiraju prijedloge za unapređenje rada ubuduće.

Dakako, kao Upravni odjel za gospodarstvo ne mirimo se s brojem gospodarstvenika prispjelim na sastanak, kao i ispunjenih upitnika, pa već ovih dana šaljemo poštom i e-mailom anketni listić i onima koji se nisu odazvali.

Iz ovog što ste sada iznijeli, može se reći da pred Odjelom za gospodarstvo u narednom razdoblju ima puno posla?

Točno ste to ocijenili. Osobno se nadam da ćemo daljnjim aktivnostima, mjerama i programima, a koji su na tragu pitanja iz anketnog listića, značajno doprinjeti poboljšanju u gospodarstvu Grada Samobora.

Od nedavno ste imenovani direktorom PCS-a Samobor. Kako to komentirate?

Logično, kao još samo jednu obavezu. Točno je da sam od 16. svibnja, odlaskom ranijeg direktora imenovan direktorom PCS-a Samobora i moram reći da mi od tog dana radni dan traje najmanje 12 sati. Naime, gradonačelnik je već u ranijem razdoblju prepoznao potrebu približavanja aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i Poduzetničkog centra Samobor. Iz tog razloga je Upravni odjel i premješten u Breganu, na istu lokaciju na prostor gdje je ranije djelovao PCS. Po prirodi stvari gospodarski subjekti u pravilu su oslonjeni na obje institucije. PCS je kroz cijelo ovo razdoblje imao ulogu operacionalizirati i na terenu provesti aktivnosti i mjere iz programa gospodarstva Grada, koji je u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo. Objedinjavanjem ovih institucija, Upravnog odjela i PCS-a, kroz funkciju pročelnika, odnosno direktora, pojednostavio se i približio sustav komunikacije i operacionalizacije s gospodarstvenicima. Osobno mislim da to ima svojih prednosti.

Koje su daljnje aktivnosti PCS-a?

PCS će i nadalje, u kontinuitetu, gospodarstvenicima obavljati sve stručno-tehničke aktivnosti vezano uz prijave na objavljene natječaje. Izrađivat će poslovne planove i investicijske studije, a nastavljamo i na obrazovanju poduzetnika i stjecanju ISSO i HACCAP sustava kvalitete.

Nadalje, u vrlo kratkom roku postavit ćemo web stranicu, u okviru stranice Grada Samobora, na kojoj ćemo ažurno izvješćivati o svemu najbitnijem za gospodarstvo Grada. U pripremi je tehničko oblikovanje za izdavanje kataloga poduzetničkih zona. Na kraju, važno je spomenuti da smo u pripremi dviju značajnih manifestacija koje će se održati tijekom mjeseca rujna, i to 4. turistički susreti Po Sutli i Žumberku i manifestacija Eko-etno Hrvatska.

Što biste na kraju poručili gospodarstvenicima?

Umjesto zaključka, upućujem javni poziv svim gospodarstvenicima Samobora (koji nije ograničen rokom, vremenom i prostorom) da s puno povjerenja svoja promišljanja, ideje i probleme rješavaju u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Samobora i PCS-om. Čekamo vas.

M.Š.

 

Željko Radovanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu i direktor PCS-a

Arhiva 2007

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002