JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela javne površine u Samoboru za postavljanje pokretne naprave (36 KB) JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora (55 KB) JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora (42 KB) JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora (42 KB)

Arhiva 2010

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002