09.03.2013.

Još jedan izazov pred KUD-om Rakov Potok

Obogaćivanje samoborskog identiteta

Još jedan izazov pred KUD-om Rakov Potok

Folklorna sekcija KUD-a Rakov Potok i novi članovi glumačke sekcije AK Feniks, uz pomoć voditelja Ivane PetraviĆ i prof. Marka Jašeka, marljivo pripremaju Prigorsku svadbu, koju će glazbom pratiti mlađi orkestar Ferdo Livadić, a s kojom će nastupiti na 53. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera (FHKA), koji će biti održan u Zelini 12. i 13. travnja ove godine. Organizator je, kao i svih dosadašnjih festivala, Hrvatski sabor kulture, suorganizatori gradovi Slavonski Brod i Stari Grad na Hvaru, a pokrovitelji Ministarstvo kulture RH te županije Splitsko-dalmatinska i Brodsko-posavska.

Zadatak je FHKA stimulativno djelovanje na razvitak kazališnog amaterizma u Hrvatskoj te prikazivanje najkvalitetnijih godišnjih ostvarenja amaterskih kazališnih udruga: klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra i ostalih izričaja.

Na taj će način sekcije koje djeluju u okviru KUD-a Rakov Potok svojim nastupom pridonijeti očuvanju baštine i tradicije hrvatskog naroda te još jednom skrenuti pažnju na rad udruge i nastaviti obogaćivati samoborski identitet.

K.J.

 

Još jedan izazov pred KUD-om Rakov Potok

Arhiva 2013

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002