Muzejski štikleci

Sveta Ana, u Samoboru posebno poštovana

Kad se sliju proštenjari...

Sveta Ana, u Samoboru posebno poštovana

Ususret blagdanu svete Ane, svetice koja se posebno štuje u samoborskom kraju, donosimo nekoliko podataka o kapeli uzetih iz pismohrane našeg muzeja.

Kapelu svete Ane podigli su u prvoj polovici 18. stoljeća grofovi Auersperg, a tijekom 19. stoljeća pregrađivana je i obnavljana.

Kako je već rečeno, sveta Ana je u samoborskom kraju vrlo omiljena svetica. Bila je zaštitnica kućnih obrta, pa je njezin lik stavljan i na cehovske zastave. Svetoj Ani imala je i naša župna crkva posvećen jedan oltar, a oltarna slika iz crkve čuva se danas u našem muzeju.

I kapela koja je nekoć bila u feudalnom gradu (Stari grad), bila je posvećena Ani. Danas kapela svete Ane ima četiri oltarne barokne slike. Na glavnom oltaru slika je svete Obitelji, Žalosne Bogorodice, svetog Josipa s Isusom i svete Ane.

U Anindol, lijepi park koji je nekoć bio i bolje uređen, na blagdan svete Ane slije se bezbroj proštenjara koji se na misi pomole svetoj Ani. Naročito ju štuju porodilje, koje zahvaljuju za sretan porod ili molitvom preporučuju za budući.

Upravo ova kapela središnji je motiv slavne pjesme Kod kapele svete Ane, koju je na vlastite stihove skladao Marko Vukasović, a koja je svojom melodioznošću postala zaštitni znak Samobora.

Našim čitateljicama Anama, Anicama, Ančicama, Ankama, Ankicama, Anuškama, Janicama, Anitama, čestitamo imendan.

Pisala Ivanka Brekalo

FOTO: kapela sv. Ane, grafika, prof. Frane Paro

Arhiva 2016

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002