12.08.2019.

Radovi na dječjem igralištu na Trgu Matice hrvatske

Postavlja se umjetna trava

Radovi na dječjem igralištu na Trgu Matice hrvatske

U ponedjeljak, 19. kolovoza, započinju radovi na postavi umjetne trave na dječjem igralištu na Trgu Matice hrvatske, kod kina. Igralište će biti zatvoreno za vrijeme trajanja radova, a predviđeno trajanje je oko tjedan dana.

P.A.

 
12.08.2019.

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora

Rok za prijedloge do 16. kolovoza

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora

Polako se približava krajnji rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2019. godini, jer rok ističe krajem ovoga tjedna, točnije u petak, 16. kolovoza. Dakle, ako smatrate da je netko zaslužio dobiti ove godine to priznanje prijedlog u zatvorenoj omotnici trebate poslati na adresu: Grad Samobor, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, ili osobno u sobu br. 2, Urudžbeni zapisnik, s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora".

Prijedlozi se mogu podnijeti za tri nagrade: Povelju počasnog građanina Grada Samobora, Nagradu za životno djelo Grada Samobora ili za Nagradu Grada Samobora. No, prijedlozi trebaju sadržavati i određene kriterije koji su određeni u objavljenom Natječaju.

Tako se Počasnim građaninom Grada Samobora može proglasiti domaća i strana fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Samobora, a zaslužna je za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Samobora, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te razvoj Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti, kao i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i druge osobe posebno zaslužne za Grad i Republiku Hrvatsku.

Nagrada za životno djelo Grada Samobora dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama za rezultate i djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti značajnih za život Grada Samobora. Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

Nagrada Grada Samobora dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Gradu Samoboru. Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u protekloj godini, imajući u vidu i dosadašnje ukupno djelovanje, aktivnosti, postignuća i zasluge.

Ovlašteni predlagatelji su vijećnici Gradskog vijeća Grada Samobor, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti te pravne i fizičke osobe. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: naziv javnog priznanja za koje se fizička ili pravna osoba predlaže, ime i prezime/naziv predlagatelja, životopis fizičke osobe/podatke o pravnoj osobi koja se predlaže (uz naznaku prebivališta/sjedišta), kao i obrazloženje prijedloga.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Samobora, a priznanja se dodjeljuju na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada Samobora.

M.Š.

 

Radovi na dječjem igralištu na Trgu Matice hrvatske

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora

Arhiva 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002