30.08.2017.

Grad Samobor sufinancira prijevoz učenicima i studentima

Dragocjena pomoć našim školarcima

Grad Samobor sufinancira prijevoz učenicima i studentima

Grad Samobor i naredne školske godine nastavlja sufinancirati prijevoz učenicima i studentima.

Osigurana su sredstva za sufinanciranje srednjoškolskih relacijskih pokaznih markica za redovite učenike koji imaju prebivalište na području Grada Samobora.

Za srednjoškolce koji imaju prebivalište na području Grada Samobora i pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije ili Grada Samobora, a kupuju mjesečne markice za više zona, cijena mjesečne markice bit će umanjena za 25% stvarne cijene.

Ostatak iznosa do pune cijene markice u iznosu od 75% plaća sam korisnik usluge prijevoza na prodajnom mjestu prilikom kupnje mjesečne markice.

Srednjoškolci koji imaju prebivalište na području Grada Samobora, a pohađaju neku od srednjih škola na području Grada Samobora i pritom kupuju mjesečne markice za 1. zonu, ostvaruju pravo na umanjenje cijene mjesečne markice u iznosu od 50% stvarne cijene.

Ostatak iznosa do pune cijene markice u iznosu od 50% plaća sam korisnik usluge prijevoza na prodajnom mjestu prilikom kupnje mjesečne markice.

Srednjoškolcima koji pohađaju izvannastavne i sportske aktivnosti, a ne ostvaruju pravo na subvenciju po drugoj osnovi, sufinancira se 50% ukupne cijene mjesečne markice.

Sufinancira se i prijevoz ZET-om, i to u iznosu od 50% za relacije Klinča Sela - Zagreb, Stupnik - Zagreb, Velika Gorica - Zagreb, Grad Zagreb, Zagreb - Zaprešić i ZG-HŽ, sukladno važećim cjenicima ZET-a.

Što se tiče studenata, redovitim studentima Grad sufinancira prijevoz u iznosu od 100,00 kuna. Grad sufinancira mjesečne pokazne karte i u ljetnim mjesecima, za vrijeme ispitnih rokova. Osim toga sufinancira se prijevoz redovitim studentima koji studiraju u svim gradovima RH, a ne samo u Zagrebu, što je ranije bio slučaj.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. godinu nastavlja s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Pravo na sufinanciranje u iznosu od 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza, kao i u prethodnom razdoblju, ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od pet (5) kilometara. Učenicima koji su članovi kućanstava koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, financira se prijevoz u ukupnom iznosu od 100% cijene mjesečne učeničke karte.

Svi potrebni obrasci nalaze se na www.samobor.hr, a sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Samobora.

P.A.

 

Grad Samobor sufinancira prijevoz učenicima i studentima

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002