22.02.2017.

Na križanju Svetonedeljske ulice i Ulice Grada Wirgesa postavljeni zaštitni stupići i katadiopteri

Sigurnije na "ipsilonu"

Na križanju Svetonedeljske ulice i Ulice Grada Wirgesa postavljeni zaštitni stupići i katadiopteri

Grad Samobor i samoborski Komunalac nastavljaju ulagati u sigurnost prometa u Samoboru.

Tako su na križanju Svetonedeljske ulice i Ulice Grada Wirgesa postavljeni zaštitni stupići i katadiopteri.

Riječ je o kvalitetnim stupićima s pojačanim otporom na savijanje kakvi su postavljeni u Šmidhenovoj ulici i Ulici Bogumila Tonija te katadiopterima ugrađenim u kolnik, koji dodatno naglašavaju koridor prometnice.

P.A.

 
22.02.2017.

JU Zeleni prsten i Udruga Tri rijeke raspisuju međunarodni haiku natječaj na temu Bijele rode

Bijela roda u stihu, slici i fotografiji

JU Zeleni prsten i Udruga Tri rijeke raspisuju međunarodni haiku natječaj na temu Bijele rode

U Godini bijele rode u Zagrebačkoj županiji JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i Udruga Tri rijeke otvaraju natječaj za haiku na temu Bijela roda. Natječaj se raspisuje u tri kategorije: međunarodni haiku na engleskom jeziku, haiku na hrvatskom jeziku te haiku za učenike osnovnih škola. Cilj raspisivanja natječaja je očuvanje i zaštita populacije bijele rode.

Natječajem se želi upoznati javnost i educirati posebno najmlađe s ovom strogo zaštićenom vrstom čija je prisutnost pokazatelj očuvanog okoliša. Učenici osnovnih škola uz neobjavljene haikue mogu poslati i likovni rad s upisanim haikuom: ilustrirani haiku (umjetničko djelo u nekoj od slikarskih tehnika koje nadopunjuje i objašnjava pjesmu), hajgu (umjetničko djelo koje nastaje simbiozom dva umjetnička izričaja, haikuom i umjetničkim djelom) ili foto-hajgu (autor fotoaparatom snima detalj iz prirode na koji se nadovezuje haiku pjesma). Radovi se šalju na e-mail adresu dvrozic@gmail.com ili na Udruga Tri rijeke HPOI, Kolodvorska 44, 10410 Ivanić–Grad.

Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2017. godine, a rezultati će biti objavljeni u svibnju mjesecu na stranicama JU Zeleni prsten Zagrebačke županije i Udruge Tri rijeke. Prosudbena komisija ocijenit će radove. Broj nagrada i pohvala ovisi o broju i kvaliteti radova, a najbolji radovi će biti otisnuti u dvojezičnom zborniku. Nagrade autorima najboljih haiku pjesama sastojat će se od zbornika i plakete, a bit će dodijeljene u povodu Dana bijele rode u kolovozu 2017. godine.

Haiku podrazumijeva povezanost čovjeka s prirodom, gdje čovjek u potpunosti razumije da je dijelom prirode, a ne njen gospodar. U današnje, moderno doba, jer haiku je pjesma s tradicijom duljom od tisuću godina, možemo slobodno dodati da i putem haikua možemo poraditi na osvješćivanju svoje vezanosti na okoliš i prirodu koja nas okružuje.

Bijela roda i čovjek oduvijek su bili povezani. Bijele rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima od elektre, a hrane na poljoprivrednim površinama. Rode su dio identiteta hrvatskog sela. Njihov dolazak i odlazak najavljuje smjenu godišnjih doba. Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika.

Tekst natječaja može se pronaći i na stranicama Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

M.G.

 
22.02.2017.

Uređuju se sportski tereni u bivšoj vojarni

Novi sanitarni čvor i rasvjeta

Uređuju se sportski tereni u bivšoj vojarni

Sportske terene u bivšoj vojarni Samobor koristi sve veći broj građana, sportaša i rekreativaca. Kako bi im se omogućili još bolji uvjeti, Grad Samobor ulaže dodatna sredstva u sportsku infrastrukturu.

U tijeku su radovi na izgradnji montažnog sportskog objekta sa sanitarnim čvorom i tuševima, a dobavljač je Detmers Kontejneri d.o.o. Kako bi tereni bili još funkcionalniji, uskoro će se postaviti javna rasvjeta, a obnovit će se i urediti atletska staza, odbojkaško te nogometno igralište.

P.A.

 
22.02.2017.

Zagrebačka županija podupire programe i projekte zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

2.050.000 kuna za socijalu

Zagrebačka županija podupire programe i projekte zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 2.050.000 kuna za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog značenja na području Zagrebačke županije u 2017. godini. Prijave se podnose do 10. ožujka 2017. godine.

Prijaviti se mogu udruge i druge neprofitne organizacije te ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Prijavitelji moraju djelovati na području Županije najmanje godinu dana prije dana objave javnog natječaja, a udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Prijavitelji moraju imati osigurane ljudske te materijalne resurse za provedbu programa i projekata. Također, osnovno područje djelovanja i ciljevi moraju biti zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog ili sličnog karaktera. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen. Provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci te se moraju jasno odrediti ciljane skupine korisnika te područje provedbe. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne, programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te one umirovljeničkih udruga.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 5.000 kuna do najviše 200.000 kuna, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Iz Zagrebačke županije pozivaju udruge i druge neprofitne organizacije da svoje prijave i propisane obrasce dostave preporučenom poštom najkasnije do 10. ožujka 2017. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom "Prijava programa - zdravstvena, socijalna i humanitarna djelatnost - NE OTVARAJ" ili osobno na navedenoj adresi u Pisarnici na 6. katu.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb te na brojeve telefona 6009-485, 6009-447 i 6009-405.

M.B.

 

Na križanju Svetonedeljske ulice i Ulice Grada Wirgesa postavljeni zaštitni stupići i katadiopteri

JU Zeleni prsten i Udruga Tri rijeke raspisuju međunarodni haiku natječaj na temu Bijele rode

Uređuju se sportski tereni u bivšoj vojarni

Zagrebačka županija podupire programe i projekte zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002