07.02.2017.

8. skupština Udruge Samoborska vinska cesta

Postavljeni zadaci u cijelosti realizirani

8. skupština Udruge Samoborska vinska cesta

Kratko je vremenski trajala redovna, 8. po redu, izvještajna skupština Udruge Samoborska vinska cesta. Izneseni i predočeni izvještaji, onaj o radu, financijskom poslovanju, kao i radu Statutom predviđenih tijela udruge, svojim su sadržajem, ali i pripremljenošću, ostavili malo prostora za negativnu kritiku pa se tako sve svelo na razgovor o napretku ove udruge, koja pomalo dobiva željenu fizionomiju.

Osim što se govorilo o realiziranim programima, dosta je riječi bilo i o aktivnostima organizacijskog dijela, kao što su Samoborsko martinje, nastupi na izložbama vina i već tradicionalno sudjelovanje na Bakušu Slavagorskom. Također je bilo riječi i o stalnoj edukaciji članova udruge, jer je do sada bilo upriličeno nekoliko aktivnosti koje su pridonijele upoznavanju vinogradara i vinara s najnovijim trendovima u vinogradarstvu i vinarstvu.

Istaknuta je značajna suradnja s Udrugom Etno-fletno, kao i Ogrankom MH Samobor, u okviru manifestacije Večeri vina i pjesme. O radu udruge govorio je njezin predsjednik Dragutin Koletić, a riječi potpore za daljnji rad uputili su pročelnik za gospodarstvo Grada Samobora Hrvoje Frankić i Marija Lindić u ime Udruge Etno-fletno, te Zoran Perović ispred Ogranka MH Samobor. Posebno su dobro bile prihvaćene riječi Maje Čičko, voditeljice Lokalne akcijske grupe Sava, koja je objasnila mogućnosti koje se vinogradarima i vinarima pružaju u pogledu njihovog daljnjeg prosperiteta, a sve s osnove dobre suradnje i realizacije željenih programa.

Prihvaćen je plan i program rada za 2017. godinu, kao i financijski plan.

Zaključak ovog skupa, koji je u ponedjeljak, 6. veljače, održan u prostorima Hostela Samobor u nazočnosti članova udruge, može se svesti na onu poznatu: "Eppur si muove" - ipak se kreće. Sada je sve nekako bolje i nudi se mogućnost da udruga u skoro vrijeme postane na korist sveukupnoj turističkoj ponudi Grada Samobora.

Na kraju je predsjednik obavijestio članove i o trodnevnom stručno-edukativnom izletu i posjetu vinogradarima i vinarima Korčule i Pelješca od 6. do 8. ožujka. Zainteresiranost članova je velika pa realizacija ovog dijela programa nije upitna.

F.S.G.

 
07.02.2017.

Zbog odrona otežan promet od malog graničnog prijelaza prema Grdanjcima

Vozači - oprez!

Zbog odrona otežan promet od malog graničnog prijelaza prema Grdanjcima

Uslijed veće količine padalina došlo je do odrona cestovnog zemljišta uz potok Breganu na dijelu od malog graničnog prijelaza prema naselju Grdanjci.

Zbog suženja prometnice otežano se prometuje na tom dijelu, a zbog mokrih i skliskih kolnika vozači se mole za pojačan oprez.

Samoborski Komunalac je na terenu, kako bi se osigurala prometnica, dok su za sanaciju štete nadležne Hrvatske vode.

P.A.

 

8. skupština Udruge Samoborska vinska cesta

Zbog odrona otežan promet od malog graničnog prijelaza prema Grdanjcima

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002