02.01.2017.

Od 1. siječnja obračunava se nova stopa PDV-a na odvoz otpada

Od ove godine niži računi za smeće!

Od 1. siječnja obračunava se nova stopa PDV-a na odvoz otpada

S početkom 2017. godine počinje i novo obračunavanje cijene skupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Samobora. Naime, uslijed zakonskog smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost, od 1. siječnja 2017. godine, PDV za komunalne usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada se obračunava po nižoj stopi od 13 posto, umjesto dosadašnjih 25.

Prema aktualnom cjeniku Komunalca odvoz posude od 80 litara naplaćuje se 54 kune, a dva tjedna odvoza 74 kune, posude od 120 litara naplaćuju se 65, odnosno 90 kuna ovisno o broju odvoza, a posuda od 240 litara 80, odnosno 115 kuna. Za kolektivno stanovanje cijene su 45,50 kuna, odnosno 53 kune ako se radi o dva odvoza tjedno. Na navedene cijene po novom bi se dakle obračunavao PDV od 13 posto pa bi i ukupni računi za odvoz otpada u 2017. trebali biti niži od onih prošle godine.

Treba napomenuti da se na određene usluge Komunalca PDV i dalje obračunava po stopi od 25 posto, kao što su odvoz kontejnera – posebne narudžbe ili otkup posude za otpad. Iz Komunalca također obavještavaju da će s 1. siječnja odvoz miješanog komunalnog otpada u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima na području Grada Samobora obavljati od 6 sati. Zato se moli korisnike da posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada iznesu na vrijeme.

I.H.

 

Od 1. siječnja obračunava se nova stopa PDV-a na odvoz otpada

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002