08.01.2009.

Tradicionalna blagdanska akcija u župi Kotari

Župni Caritas i Mjesni odbor skrbe o potrebitima

Tradicionalna blagdanska akcija u župi Kotari

Već petu godinu u župi svetog Leonarda u Kotarima župni Caritas provodi akciju pomoći obiteljima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Župni Caritas broji tri člana, a možda baš stoga je dobro organiziran i može brzo reagirati na sve iznenadne potrebe. Uz župnika župe fra Lovru Jelušića, u njega su uključeni Milan Suban i Andreja Obraz. Tijekom godine, a osobito u blagdanske dane, Caritas brine o nekoliko obitelji kojima je pomoć potrebna, osobito za obitelji s malodobnom djecom u kojima su roditelji nezaposleni. Budući da je riječ o manjoj sredini, vrlo dobro znaju tko je u kakvoj situaciji. Zanimljivost ove priče je da ne pomažu samo župljani i mještani, već se u akciju uključuju i vikendaši. Za ove božićne blagdane prikupljala su se novčana sredstva, a tijekom godine u Caritasu se prikupljaju odjeća, obuća, namještaj i druge potrepštine.

Kako nam kaže Milan Suban, ujedno tajnik MO Manja Vas, Kotari, Bukovje i Prekrižje Plešivičko, još jedna posebnost ovoga kraja je što se i članovi mjesnog odbora angažiraju u humanitarnim akcijama i konkretnoj pomoći mještanima. Pet članova Mjesnog odbora "pod svoje" uzmu po jednu familiju i o njoj se brinu. Riječ je ponovno o onima najpotrebnijima i starijima, kojima se uvijek treba naći pri ruci, bilo da je riječ o kupnji ogrjeva, kupnji namirnica ili prijevozu do doktora, što je starijima i nemoćnijima uvijek najveći problem. I tako već pune četiri godine svog mandata, napominje Milan Suban.

Možemo samo poželjeti da se što više sredina na ovaj način organizira i pomogne svojim sumještanima.

M.Š.

 
08.01.2009.

Održana posljednja sjednica Poglavarstva u 2008. godini

Zahvale na kraju godine

Održana posljednja sjednica Poglavarstva u 2008. godini

Posljednja sjednica samoborskog Poglavarstva u ovoj godini bila je vrlo kratka, jer su se rješavale samo tehničke obveze. Jedna od njih bila je i usklađivanje proračuna unatar zakonom propisanih 5% povećanja ili smanjenja po pojedinim stavkama. Pročelnik Odjela za financije Roland Gajšak napomenuo je da su sve veće izmjene bile obuhvaćene prethodnim rebalansom, pa su sada izvršene tek manje korekcije.

Najzanimljivija rasprava vodila se oko informacije o djelomičnom povratu u vlasništvo povrata polovice kuće i dvorišta u Zagrebačkoj 16. Problem je pravne naravi jer se rješava slučaj konfiskacije i nacionalizacije imovine nakon 2. svjetskog rata. Djelomičnim rješenjem Ureda državne uprave ta se imovina vraća vlasnicima, ali će Grad Samobor iskoristii pravo uloganja žalbe kako bi, rečeno je na sjednici, dobio na vremenu i postigao dogovor s vlasnicima, budući da se u toj kući nalaze brojni gradski korisnici koji bi time mogli ostati bez svog prostora. Tijekom rasprave Stjepan Črnjak je rekao da bi bilo korektno ne uložiti žalbu, jer se Grad opredijelio za povrat nacionalizirane i konfiscirane imovine, a Marica Jelenić ukazala da nije bilo kupoprodajnog ugovora te je ta imovina oduzeta, pa Grad svojim odlukama ne bi trebao stvarati novu nepravdu. Ipak, opreza radi, žalba će se uložiti u zakonskom roku, ali, kad se postigne dogovor s vlasnicima, ista se može i povući, zaključeno je na kraju.

U nastavku sjednice nije prihvaćena molba Udruženja obrtnika Samobora - sekcije trgovaca, pekara i mesara o radnom vremenu prodavaonica u kojem su oni tražili duže radno vrijeme od onog propisanog Zakonom. Predloženo je da tijekom tjedna radno vrijeme bude od 6 do 21 sat, a nedjeljom od 6 do 13 sati. U molbi se tražilo i dopuštenje za produženje radnog vremena trgovcima koji prodaju specifične, tradicijske, autohtone i umjetničke proizvode u užem centru grada i na autobusnom kolodvoru te za one koji imaju površinu do 200 kvadratnih metara. U obrazloženju je napisano da u Samoboru, kao turističkom i obrtničkom gradu, postoji potreba za dužim radnim vrmeenom od onog određenog u Zakonu, tj. i nakon 21 sat. Prijedlog sekcije se odnosio na pekare, slastičare, prodavaonice autohtonih proizvoda i suvenira te drugih specifičnih prouzvoda. Gradsko Poglavarstvo nije prihvatilo takav prijedlog cijeneći ga pravno neutemeljenim.

Kraj sjednice pripao je zahvalama. Poglavarstvu su stigle zahvale iz Hrvatskog učiteljskog društva te iz i Klinike za dječje bolesti za pomoć pri nabavi EEG aparata. Sjednicu je zaključio gradonačelnik Antun Dubravko Filipec zahvalom pročelnicima i svim članovima Poglavarstva na predanom radu u 2008. goodini u kojoj je, kako je rekao, puno toga učinjeno, naglašavajući da nije bilo disonantnih tonova pa je poželio da se to zajedništvo manifestira i dalje, zaželjevši svima sretnu 2009. godinu.

M.Š.

 
08.01.2009.

Samobor potpisao ugovor o pristupanju projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

Toplije, zdravije i jeftinije

Samobor potpisao ugovor o pristupanju projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

Samoborski gradonačelnik Antun Dubravko Filipec potpisao je Povelju o pristupanju Grada Samobora projektu Sustavno gospodarenje energijom, na čijem je potpisivanju ugovora, sredinom prosinca 2008. godine u gradskoj vijećnici, bila voditeljica projekta Dunja Fadljević. Tom je prigodom rečeno da projekt već više od dvije godine zajednički uspješno provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj, uz financijsku potporu hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Globalnog fonda za okoliš. Kao glavni ciljevi projekta ističu se razvijanje i primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, smanjenje emisija štetnih plinova u atmosferu i poticanje razvoja poduzetništva. Svi hrvatski gradovi i županije pozvani su da se uključe u ovaj projekt čiji je cilj poboljšati energetsku efikasnost i smanjiti štetan utjecaj na okoliš, odnosno smanjiti potrošnju energije u zgradama i tvrtkama koje su u vlasništvu gradova i županija. Programom Sustavnog gospodarenja energijom gradovi i županije optimiziraju i smanjuju potrošnju energije poboljšanjem energetske efikasnosti, a time se ostvaruju izravne financijske uštede i smanjuje štetan utjecaj na okoliš.

Projekt je započet pilot projektom u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje su u 2007. godini troškovi za energiju u samo nekoliko objekata u vlasništvu Grada smanjeni za pola milijuna kuna, a emisija ugljikova dioksida za tu godinu smanjena za gotovo 100 tona. Potpisivanjem povelje i Grad Samobor je pristupio projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama, a koji se odnosi na zgrade lokalne samouprave, dok su prema građanstvu i poslovnom sektoru usmjerene razne aktivnosti poput nacionalne i lokalne informativne kampanje, besplatnih energetskih pregleda te seminara. Pri energetskim pregledima zgrada stručni tim utvrđuje mjesta gdje se energija nepotrebno troši, što uključuje provjeru prozora, vrata, zidova, krova, učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja, mogućnost uštede vode i električne energije. Korisnik na kraju dobiva prijedlog mogućih mjera ili investicija s konačnim ciljem uštede novca ili energije.

Općenito, sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo gdje (npr. zgrade poglavarstva, škole, vrtići, javne zgrade, zdravstvene, kulturne i športske ustanove, i sl.) i kako trošimo energiju (rasvjeta, sustavi zagrijavanja ili hlađenja prostora, ventilacija, kuhanje, različita postrojenja i sl.) te koje energente koristimo (plin, loživo ulje, drvo, toplinska energija, električna energija, voda), koliko energije trošimo i koliko nas to košta (brojila za energente i ispostavljeni računi). Nadalje, prikupljeni podaci analiziraju se i obrađuju kako bi se definirala i pratila potrošnja energije u odnosu na površinu i volumen zgrade te broj osoba, nakon čega se mogu postaviti mjerljivi ciljevi za poboljšanje energetske efikasnosti, npr. smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 20% u odnosu na prosječnu potrošnju. Na osnovu zaključka gdje se energija neefikasno troši, mogu se razvijati i predlagati projekti za poboljšanje energetske efikasnosti.

Prvi korak uvođenja sustavnog gospodarenja energijom u gradove i županije jest potpisivanje Energetske povelje gradonačelnika i župana Republike Hrvatske, deklarativnog akta predstavnika lokalne i područne samouprave, kojim se iskazuje svjesnost i politička volja o potrebi gospodarenja energijom na lokalnoj razini, brizi o zaštiti okoliša te racionalnom gospodarenju resursima na dobrobit lokalne zajednice i svih građana, što je učinio gradonačelnik Filipec. Povelju su do sada potpisala 94 grada i 18 županija, od ukupno 127 gradova i 20 županija.

Nakon postavljanja ciljeva projekta u gradu ili županiji, te odluke o uključenju i provedbi projekta, potpisuje se pismo namjere i slijedi osnivanje Ureda za gospodarenje energijom koji se bavi gospodarenjem imovinom i energijom u zgradama i davanjem savjeta građanima.

Kako bi se projekt približio građanima, poglavarstva osnivaju tzv. EE info centre.

Ukupno gledajući, rezultati uspješne provedbe Sustava gospodarenja energijom svode se na: smanjenje troškova za energiju i vodu, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš uslijed potrošnje energije, uspostavljanje sustava gospodarenja nekretninama u vlasništvu grada ili županije preko ISGE-a, uspostavljanje Ureda te otvaranje EE info centara za informiranje i obrazovanje građana o primjeni energetski efikasnih tehnologija u kućanstvima.

M.Š.

 
08.01.2009.

Skupština Turističke zajednice Svete Nedelje prihvatila planove za 2009. godinu

Još više za svetonedeljski turizam

Skupština Turističke zajednice Svete Nedelje prihvatila planove za 2009. godinu

U novu 2009. godinu Turistička zajednica grada Svete Nedelje ulazi s milijun i 107 tisuća kuna, što je za stotinjak tisuća kuna više u odnosu na ovogodišnje poslovanje. Poboljšali su se, naime, prihodi od turističke članarine koji su osnova financiranja ove djelatnosti, pa je izraženo uvjerenje da će se uz nastavak predanog rada svih u Zajednici s takvim trendom nastaviti i u 2009. godini. Financijska izvješća i planove, kao i izvješća o radu s planom aktivnosti za sljedeću godinu, prihvatili su skupštinski izaslanici 22. prosinca na radno-svečanoj sjednici održanoj u gradskoj vijećnici. Inače, prvotni financijski plan za 2008. povećan je za 30-ak posto, napomenula je voditeljica financijskog poslovanja Biserka Delač.

Iz izvješća o radu predsjednice Zajednice Ksenije Gabriše razaznaje se da je jedan od većih izdataka u 2008. godini bila izrada novog info stupa za Rakitje, zatim izdavanje nedavno promovirane nove turističke imidž brošure grada na hrvatskom i na engleskom jeziku te izrada nove turističke web stranice koja će za koji dan biti dostupna na adresi www.svetanedelja.hr.

Postavljene su i klupe, drveni stolovi i koševi za smeće na svetonodeljskoj šetnici te na autobusnom okretištu u Bestovju, naglasila je Gabriša.

- Zapažena je i uspjela bila po prvi put održana akcija Očistimo Svetu Nedelju od autoolupina, koja je dio svehrvatske akcije. Tiskanjem oko pet tisuća letaka u njezin su nastavak pozvani svi građani Svete Nedelje. Turistička promocija Svete Nedelje bila je vrlo uspjela i preko HRT-ovih Razglednica iz Hrvatske u srpnju na Hrvatskom radiju i Hrvatskoj televiziji te nedavno u emisiji HTV-ova programa Hrvatska uživo - posebno je naglasila Ksenija Gabriša, ali i dodala da ništa manje važna nije bila ni promidžba preko vitrine sa suvenirima i ovdašnjom turističkom ponudom, postavljene jesenas na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru u sklopu turističko-gospodarske promocije Zagrebačke županije.

Od planova za novu godinu izdvajamo izradu dvaju novih svijetlećih stupova s kartom Grada Svete Nedelje koji će biti postavljeni u Kerestincu i Novakima te, uza sve tradicionalne, potporu novoj manifestaciji Dragi naš kaj čiji je nositelj Radio SVN. Također, voditeljicu ureda Turističke zajednice grada Svete Nedelje Renatu Čaržavec Vijeće zajednice preimenovalo je u direktoricu što su skupštinari primili na znanje.

www.radiosvn.com

 

Tradicionalna blagdanska akcija u župi Kotari

Održana posljednja sjednica Poglavarstva u 2008. godini

Samobor potpisao ugovor o pristupanju projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

Skupština Turističke zajednice Svete Nedelje prihvatila planove za 2009. godinu

Arhiva 2009

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002