20.11.2004.

Seminar o predpristupnim fondovima EU u Poduzetničkom centru Samobor

Najbolja ocjena Poduzetničkom centru Samobor i projektu Kopneni yachting

Seminar o predpristupnim fondovima EU u Poduzetničkom centru Samobor

Polovicom studenog ove godine u Poduzetničkom centru Samobor održan je seminar o predpristupnim fondovima EU. Organizatori su bili Zagrebačka županija i Zaklada Friedrich Ebert iz Zagreba. Edukaciju je vodio konzultant EU iz Koelna dr. Marcel Seyppel. Pozvani su gradonačelnici i načelnici općina Zagrebačke županije, a odazvao se samo dio pozvanih. Uprkos tome, trodnevni seminar omogućio je sudionicima uvid u mogućnosti koje pružaju predpristupni fondovi PHARE, ISPA i SEPARD.

Dio seminara odrađen je u obliku radionica kojima su se predstavljali i pripremali projekti za kandidaturu tim fondovima. M. Seyppel obrazlagao je prednosti i nedostatke predloženih projekata. Predloženi su projekti: Zbrinjavanje otpada, Uzgoj jabuka, Seljački turizam i Kopneni yachting. Najbolju ocjenu u smislu šanse za prolaz u EU administraciji dobio je projekt Poduzetničkog centra Samobor Kopneni yachting, kojim je predviđeno formiranje mreže postaja za autodomove. Radi se o segmentu turističke ponude koju Hrvatska nema, a zamišljen je na način koji je i za Europu inovativan.

Ovaj je seminar samo uvod u vrlo složenu problematiku, pri čemu je najbitnije na prihvatljiv način artikulirati projekt. Zato je zaključeno da nakon ovoga trebaju uslijediti novi seminari pri čemu je cilj educirati nekoliko stručnjaka koji će znati izraditi projekt i pratiti njegovo odvijanje.

Trenutno su u Zagrebačkoj županiji samo dvije osobe koje imaju licencu za izradu takvih projekata.

Stjepan Stanić

 
20.11.2004.

Radovi uz Betonsku cestu

Vodovod Samobor - Sveta Nedelja

Radovi uz Betonsku cestu

Već desetak dana traju radovi na iskopu kanala za polaganje vodovodnih cijevi uz Betonsku cestu. Radi se o magistralnom cjevovodu koji bi trebao povezati Samobor i Svetu Nedelju, čime bi se vodoopskrba ovog kraja trebala dovesti na višu razinu.

Investitor ovog velikog projekta je Zagrebački vodovod, a izvođač radova Montmontaža.

I.H.

 
20.11.2004.

Gradsko poglavarstvo o Prostornom planu uređenja i Generalnom urbanističkom planu Grada Samobora

Grad okružiti alternativnim prometnicama

Gradsko poglavarstvo o Prostornom planu uređenja i Generalnom urbanističkom planu Grada Samobora

Gotovo šest sati članovi Gradskog poglavarstva, jedan dio članova nadležne Komisije i predstavnici Urbanističkog zavoda Grada Zagreba pretresali su Prostorni plan uređenja i Generalni urbanistički plan Grada Samobora. No, za razliku od nekih prethodnih sjednica, na ovoj tematskoj vrijeme je prolazilo brzo, jer se ukazivalo na konkretne primjere i probleme, te predlagala najbolja rješenja.

Cijeli postupak počeo je još prije godinu dana kada su građani na javnim uvidima mogli dati svoje primjedbe za predloženi plan. Javna je rasprava trajala punih 67 dana, a planovi su bili dostupni na web stranici grada, što je prvi takav primjer u Hrvatskoj. Potom je sve primjedbe obradila komisija kojoj je na čelu bio Marijan Lukšić. On je naveo da je ukupno na oba plana stiglo 544 zamjedbi, a neke još i naknadno.

U slučaju nejasnoća Komisija je izlazila na teren, a sve dileme rješavale su se konsenzusom. O intencijama Prostornog plana govorio je izrađivač, ing. Zoran Hebar iz zagrebačkog Urbanističkog zavoda. On je izložio glavne koncepcijske smjernice, a većinu stanovnika zanimat će kakva je sudbina prostora uz Ulicu grada Wirgesa prema Svetoj Nedelji.

Možda je najzanimljivija informacija o koridorima za gradnju obilaznica. Prema predloženom planu Samobor bi se prometno rasteretio već na samom ulazu, gradnjom rotora i dviju ulica sa sjeverne i južne strane u Ulici grada Wirgesa, kod bivšeg Stočara. Grad bi se prometnicama zaokružio s istočne strane, ali i zapadnom obilaznicom na kojoj bi se u budućnosti mogao izgraditi tunel prema Rudarskoj dragi. Ona bi se povezala s obilaznicom preko Otruševca.

U raspravi su članovi Poglavarstva izdvojili nekoliko problema. Jedan je pitanje objekata koji se ne nalaze na građevinskom području. Riječ je uglavnom o klijetima i vikendicama. Za legalnost je zadužena inspekcija, a to će se pitanje pokušati riješiti u daljnjoj proceduri. Prihvaćen je prijedlog da buduća nova površina na ulazu u grad bude zaštićena zelena zona.

Buduća prometnica uz jugozapadni rub grada najveća je promjena u odnosu na postojeće stanje. Na sjednici je ukazano na nekoliko lokaliteta u centru grada koji su pod posebnim režimom zaštite. Gradonačelnik Adamek zauzimao se za odredbe koje bi onemogućile različita tumačenja i pridonosila devastaciji grada. Kako se ne bi dogodila čista sječa zaštićenih parkova i šuma, kao što je to bio slučaj u prošlosti, za zaštićena područja zatražena je izrada detaljnih planova. Zbog izgradnje takozvanih urbanih vila ugrađena je odredba da u centru grada nema masovne stambene izgradnje, već se mogu izgraditi samo obiteljske kuće s najviše tri stana, a ukupne površine 400 kvadratnih metara. Zbog budućeg normativa Europske unije, prema kojem se u školama rad odvija u jednoj smjeni, u planu su se tražile i lokacije za gradnju novih škola. Plan predviđa i gradnju sveučilišnog kampusa.

U daljnjoj proceduri, nakon dodatnog usklađivanja, o ovom će raspravljati i gradski vijećnici.

M.Š.

 

Seminar o predpristupnim fondovima EU u Poduzetničkom centru Samobor

Radovi uz Betonsku cestu

Gradsko poglavarstvo o Prostornom planu uređenja i Generalnom urbanističkom planu Grada Samobora

Arhiva 2004

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002